TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VIB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 22 (-0.68 %)    1,694  3,522,900  2,080   993  3,523,900  3,549   -1,000
29/09/2022 22.15 (-2.85 %)    1,137  2,334,300  2,053   896  2,974,300  3,320   -640,000
28/09/2022 22.8 (-1.94 %)    1,379  2,162,000  1,568   1,072  2,579,100  2,406   -417,100
27/09/2022 23.25 (3.10 %)    1,672  6,725,300  4,022   2,511  6,664,600  2,654   60,700
26/09/2022 22.55 (1.12 %)    1,344  4,802,500  3,573   1,405  4,235,600  3,015   566,900
23/09/2022 22.3 (-0.89 %)    926  1,600,700  1,729   764  2,026,900  2,653   -426,200
22/09/2022 22.5 (2.27 %)    1,117  3,031,800  2,714   685  1,991,500  2,907   1,040,300
21/09/2022 22 (-1.35 %)    948  2,013,100  2,124   573  1,536,700  2,682   476,400
20/09/2022 22.3 (0.90 %)    1,407  3,150,600  2,239   883  2,571,300  2,912   579,300
19/09/2022 22.05 (-3.29 %)    1,692  3,565,000  2,107   1,102  3,894,500  3,534   -329,500
16/09/2022 22.75 (-1.09 %)    1,516  2,555,400  1,686   788  2,612,900  3,316   -57,500
15/09/2022 23 (-0.86 %)    952  1,438,900  1,511   788  1,634,200  2,074   -195,300
14/09/2022 23.15 (-1.07 %)    1,771  2,872,300  1,622   772  2,364,100  3,062   508,200
13/09/2022 23.35 (-0.21 %)    1,306  2,167,800  1,660   884  2,251,000  2,546   -83,200
12/09/2022 23.35 (-1.06 %)    1,608  3,124,100  1,943   969  3,025,500  3,122   98,600
09/09/2022 23.6 (0.00 %)    3,214  7,089,900  2,206   1,523  6,858,600  4,503   231,300
08/09/2022 23.6 (-3.67 %)    1,520  2,665,600  1,754   1,032  4,443,200  4,305   -1,777,600
07/09/2022 24.5 (-0.41 %)    1,927  4,940,100  2,564   1,920  5,807,100  3,025   -867,000
06/09/2022 24.6 (0.00 %)    1,597  3,223,500  2,018   1,414  3,476,200  2,458   -252,700
05/09/2022 24.55 (-1.80 %)    1,649  2,456,400  1,490   1,159  2,854,100  2,463   -397,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.