MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VGL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VGL Công ty Cổ phần CIC39       459,715          394,800    05/12/2022  854,515  9.16  
VGL Nguyễn Trọng Thành Cha  Nguyễn Thị Thanh Thảo  Phó Tổng GĐ  327,110    08/06/2022  07/07/2022  327,110    09/06/2022  327,110  3.51  
VGL Vũ Đình Huy       562,110          617,890    05/06/2022  1,180,000  12.65  
VGL Nguyễn Thị Hợp       945,000            617,890  05/06/2022  327,110  3.51  
VGL Nguyễn Thị Hợp       1,507,110            562,110  02/06/2022  945,000  10.13  
VGL Vũ Đình Huy       200,000          362,110    02/06/2022  562,110  6.03  
VGL Nguyễn Thị Hợp       1,507,110            200,000  01/06/2022  1,307,110  14.02  
VGL Công ty TNHH TM-SX Thép Việt       466,258    466,258  09/05/2022  07/06/2022    466,258  10/05/2022    0.00  
VGL Công ty TNHH TM-SX Thép Việt       815,715    349,457  27/04/2022  24/05/2022    349,457  04/05/2022  466,258  5.00  
VGL Công ty TNHH TM-SX Thép Việt       878,315    412,057  23/03/2022  19/04/2022    62,600  19/04/2022  815,715  8.75  
VGL Công ty TNHH TM-SX Thép Việt       932,515    932,515  16/02/2022  16/03/2022    54,200  16/03/2022  878,315  9.42  
VGL Nguyễn Thị Hợp       17,000          1,490,110    17/06/2019  1,507,110  16.16  
VGL Trần Văn Đoàn Tụ       2,238,037            2,238,037  17/06/2019    0.00  
VGL Trương Thị Tuyết Mai       1,252,073            1,252,073  17/06/2019    0.00  
VGL Nguyễn Thị Thanh Thảo Phó Tổng GĐ      200,000    13/06/2019  10/07/2019  2,000,000    17/06/2019  2,000,000  21.45  
VGL Trương Thị Tuyết Mai       1,306,973            5,000  27/06/2018  1,301,973  13.96  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.