TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VFMVF4 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       4,380,000            630,000  25/11/2013  3,750,000  4.65  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       5,215,860            835,860  22/11/2013  4,380,000  5.43  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       6,903,940            1,158,080  19/11/2013  5,745,860  7.12  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       7,743,940            840,000  18/11/2013  6,903,940  8.56  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       9,551,220            692,280  08/11/2013  8,858,940  10.98  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       10,202,030            650,810  05/11/2013  9,551,220  11.84  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       11,268,980            1,066,950  30/10/2013  10,202,030  12.65  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       11,981,210            712,230  23/10/2013  11,268,980  13.97  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       12,900,950            919,740  17/10/2013  11,981,210  14.86  
VFMVF4 Intereffekt Investment Funds N.V       8,721,960            1,000,000  10/10/2013  7,721,960  9.58  
VFMVF4 Deutsche Asset Management (Asia) Limited       3,272,850          1,000,000    08/10/2013  4,272,850  5.30  
VFMVF4 Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI       14,066,050          160,200  1,325,300  02/10/2013  12,900,950  16.00  
VFMVF4 Nguyễn Thị Bích Hạnh Vợ  Lê Trung Thành  Thành viên BĐD Quỹ  41,850    41,850  23/09/2013  23/10/2013    41,850  27/09/2013    0.00  
VFMVF4 Lê Trung Thành Thành viên BĐD Quỹ      40,000    40,000  19/09/2013  18/10/2013    40,000  20/09/2013    0.00  
VFMVF4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       5,643,660          829,830    23/07/2013  6,473,490  8.03  
VFMVF4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       4,836,020          807,640    18/06/2013  5,643,660  7.00  
VFMVF4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       4,043,650          792,370    06/06/2013  4,836,020  6.00  
VFMVF4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh       4,023,650          20,000    02/05/2013  4,043,650  5.01  
VFMVF4 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát   Trần Thiên Hà  Phó Chủ tịch BĐD Quỹ  300,000    300,000  09/04/2013  08/05/2013    300,000  08/05/2013    0.00  
VFMVF4 Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn       500,000    500,000  28/03/2013  27/04/2013    500,000  28/03/2013    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.