TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 73.2 (-1.08 %)    1,600  1,725,900  1,079   1,382  1,894,400  1,371   -168,500
29/09/2022 74 (-1.33 %)    853  947,600  1,111   925  1,200,000  1,297   -252,400
28/09/2022 75 (0.94 %)    957  1,225,300  1,280   1,133  946,100  835   279,200
27/09/2022 74.3 (-0.93 %)    1,151  891,200  774   1,289  1,785,600  1,385   -894,400
26/09/2022 75 (-1.19 %)    2,177  1,961,200  901   1,258  2,257,600  1,795   -296,400
23/09/2022 75.9 (-2.69 %)    2,423  1,619,900  669   1,093  1,623,400  1,485   -3,500
22/09/2022 78 (-1.14 %)    1,998  1,804,500  903   1,530  1,783,000  1,165   21,500
21/09/2022 78.9 (-0.38 %)    1,217  913,400  751   849  1,031,900  1,215   -118,500
20/09/2022 79.2 (0.51 %)    741  771,000  1,040   832  995,400  1,196   -224,400
19/09/2022 78.8 (-1.50 %)    1,177  1,327,300  1,128   1,780  1,835,300  1,031   -508,000
16/09/2022 80 (1.01 %)    836  1,825,200  2,183   1,545  3,493,500  2,261   -1,668,300
15/09/2022 79.2 (1.15 %)    1,059  1,111,300  1,049   1,207  1,081,800  896   29,500
14/09/2022 78.3 (-0.38 %)    2,572  2,099,600  816   1,495  1,518,500  1,016   581,100
13/09/2022 78.6 (-0.63 %)    1,941  1,689,900  871   1,957  1,800,600  920   -110,700
12/09/2022 79.1 (0.38 %)    1,544  1,209,200  783   968  1,150,900  1,189   58,300
09/09/2022 78.8 (1.03 %)    1,765  1,647,200  933   1,032  1,466,000  1,421   181,200
08/09/2022 78 (-2.50 %)    1,721  1,714,200  996   1,096  2,051,900  1,872   -337,700
07/09/2022 80 (-3.26 %)    2,852  3,502,300  1,228   2,241  3,431,800  1,531   70,500
06/09/2022 82.7 (0.12 %)    1,706  1,915,400  1,123   1,255  1,772,700  1,413   142,700
05/09/2022 82.6 (-1.67 %)    2,451  2,311,300  943   1,369  2,209,600  1,614   101,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.