MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TTF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 1,292,000  682,176,000  5.27 (-0.57 %)    1,520,000  802,560,000  228,000  120,384,000     
29/05/2023 -15,300  -75,221,000  4.91 (2.29 %)    15,300  75,221,000  182,931,153  5.76% 
26/05/2023 79,500  383,190,000  4.82 (2.55 %)    79,500  383,190,000  182,915,853  5.52% 
25/05/2023 2,000  9,360,000  4.68 (-0.43 %)    4,900  22,932,000  2,900  13,572,000  182,994,753  5.50% 
24/05/2023 9,400  44,938,000  4.71 (-1.88 %)    10,000  47,800,000  600  2,862,000  182,976,233  5.75% 
23/05/2023 17,000  81,970,000  4.76 (-0.83 %)    17,000  81,970,000  182,985,633  5.75% 
22/05/2023 41,600  196,978,000  4.81 (2.34 %)    41,600  196,978,000  183,002,633  5.50% 
19/05/2023 -24,000  -110,902,000  4.68 (-2.50 %)    24,000  110,902,000  182,996,324  5.50% 
18/05/2023 -47,809  -229,483,200  4.8 (0.00 %)    100  480,000  47,909  229,963,200  183,512,633  5.61% 
17/05/2023 -48,800  -237,563,000  4.81 (2.34 %)    20,000  99,600,000  68,800  337,163,000  183,464,824  5.62% 
16/05/2023 -2,500  -12,005,000  4.68 (-0.43 %)    500  2,335,000  3,000  14,340,000  183,416,024  5.64% 
15/05/2023 -33,900  -162,307,000  4.67 (-2.71 %)    27,200  131,983,000  61,100  294,290,000  183,413,524  5.64% 
12/05/2023 227,300  1,091,988,000  4.83 (2.77 %)    227,300  1,091,988,000  183,379,624  5.40% 
11/05/2023 24,200  114,254,000  4.73 (0.64 %)    24,200  114,254,000  185,126,424  4.98% 
10/05/2023 56,000  264,161,000  4.71 (2.39 %)    56,500  266,511,000  500  2,350,000  186,704,934  4.80% 
09/05/2023 -16,400  -75,284,000  4.6 (-2.13 %)    4,600  21,666,000  21,000  96,950,000  186,760,934  4.58% 
08/05/2023 -100  -449,000  4.66 (6.88 %)    100  449,000  186,762,334  4.58% 
05/05/2023 -3,200  -13,920,000  0 (0.00 %)    3,200  13,920,000  187,637,334  4.37% 
04/05/2023 1,100  4,785,000  0 (0.00 %)    1,100  4,785,000  188,518,434  4.34% 
28/04/2023 0 (0.00 %)    189,700,771  4.04% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.