MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TTF - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 5.27  5.27  -0.03 (-0.57 %)    8,504,300  45,115,000,000  5.40  5.52  5.21 
01/06/2023 5.27  5.27  0.37 (7.55 %)    17,476,100  91,711,000,000  5.10  5.27  5.08 
31/05/2023 4.93  4.93  0.13 (2.71 %)    5,463,800  26,771,000,000  4.84  4.94  4.81 
30/05/2023 4.84  4.84  -0.06 (-1.22 %)    5,294,200  25,752,000,000  4.95  4.95  4.80 
29/05/2023 4.91  4.91  0.11 (2.29 %)    5,630,600  27,643,000,000  4.85  4.97  4.85 
26/05/2023 4.82  4.82  0.12 (2.55 %)    5,205,500  24,792,000,000  4.68  4.88  4.67 
25/05/2023 4.68  4.68  -0.02 (-0.43 %)    2,748,600  12,926,000,000  4.71  4.77  4.65 
24/05/2023 4.71  4.71  -0.09 (-1.88 %)    2,924,400  13,914,000,000  4.80  4.82  4.71 
23/05/2023 4.76  4.76  -0.04 (-0.83 %)    2,730,600  13,071,000,000  4.86  4.89  4.72 
22/05/2023 4.81  4.81  0.11 (2.34 %)    2,924,700  13,854,000,000  4.68  4.81  4.66 
19/05/2023 4.68  4.68  -0.12 (-2.50 %)    4,819,400  22,623,000,000  4.78  4.81  4.61 
18/05/2023 4.80  4.80  0.00 (0.00 %)    3,244,600  15,548,000,000  4.86  4.90  4.71 
17/05/2023 4.81  4.81  0.11 (2.34 %)    10,844,700  52,902,000,000  4.68  5.00  4.67 
16/05/2023 4.68  4.68  -0.02 (-0.43 %)    4,142,100  19,492,000,000  468,490  2,037,931,500  4.70  4.79  4.65 
15/05/2023 4.67  4.67  -0.13 (-2.71 %)    6,673,800  32,047,000,000  4.85  4.92  4.66 
12/05/2023 4.83  4.83  0.13 (2.77 %)    6,894,600  32,898,000,000  1,520,000  6,688,000,000  4.67  4.90  4.66 
11/05/2023 4.73  4.73  0.03 (0.64 %)    5,091,500  23,991,000,000  4.78  4.80  4.65 
10/05/2023 4.71  4.71  0.11 (2.39 %)    7,094,900  33,206,000,000  1,575,000  6,741,000,000  4.64  4.80  4.60 
09/05/2023 4.60  4.60  -0.10 (-2.13 %)    5,537,600  25,949,000,000  4.79  4.84  4.60 
08/05/2023 4.66  4.66  0.30 (6.88 %)    9,130,400  42,228,000,000  875,000  3,552,500,000  4.36  4.66  4.36 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.