MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TRA - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TRA Trần Túc Mã Tổng Giám đốc      1,272,308  500,000    08/09/2020  07/10/2020  452,148    16/09/2020  1,724,456  4.16  
TRA Trần Túc Mã Phó Chủ tịch HĐQT      772,308  500,000    11/12/2018  09/01/2019  500,000    24/12/2018  1,272,308  3.07  
TRA Vũ Thị Thuận Chủ tịch HĐQT      464,644  10,000    24/05/2018  19/06/2018  6,610    19/06/2018  471,254  1.14  
TRA Vietnam Holding Limited       4,323,896            4,323,896  07/11/2017    0.00  
TRA Super Delta Pte. Ltd               6,267,289    05/11/2017  6,267,289  15.12  
TRA Magbi Fund Limited               10,361,385    05/11/2017  10,361,385  25.00  
TRA Vietnam Azalea Fund Limited   Christopher E.Freund  Thành viên HĐQT  10,361,385    10,361,385  25/10/2017  23/11/2017    10,361,385  05/11/2017    0.00  
TRA Trần Túc Mã Phó Chủ tịch HĐQT      1,002,308    500,000  02/10/2017  31/10/2017    230,000  31/10/2017  772,308  1.86  
TRA Trần Túc Mã Tổng GĐ      1,209,648    500,000  29/08/2017  26/09/2017    207,340  25/09/2017  1,002,308  2.42  
TRA Nguyễn Thị Hoan Vợ  Nguyễn Văn Bùi  Giám đốc Kinh doanh  134,760    80,000  10/08/2017  08/09/2017    34,200  08/09/2017  100,560  0.24  
TRA Nguyễn Thị Lan Phó Tổng GĐ      103,460    50,000  07/08/2017  05/09/2017    30,000  05/09/2017  73,460  0.18  
TRA Vũ Thị Thuận Chủ tịch HĐQT      581,084    200,000  25/07/2017  23/08/2017    116,440  23/08/2017  464,644  1.12  
TRA Trần Túc Mã Tổng Giám đốc      1,276,648    550,000  24/07/2017  22/08/2017    67,000  22/08/2017  1,209,648  2.92  
TRA Nguyễn Thị Bảo Vân con  Vũ Thị Thuận  Chủ tịch HĐQT  73,130    20,000  24/07/2017  22/08/2017    13,330  22/08/2017  59,880  0.14  
TRA Nguyễn Thị Bảo Vân con  Vũ Thị Thuận  Chủ tịch HĐQT  70,000    40,000  07/03/2016  04/04/2016    26,470  04/04/2016  43,530  0.11  
TRA CTCP Dược và Vật tư y tế Thái Nguyên       21,182          870    18/01/2015  22,052  0.05  
TRA Trần Túc Mã Phó Chủ tịch HĐQT      628,800  200,000    11/01/2015  09/02/2015  131,110    11/02/2015  759,910  1.83  
TRA Vietnam Holding Limited       2,173,748          400,000    07/12/2014  2,573,748  6.21  
TRA Citigroup Global Markets Ltd       1,315,760            145,000  11/08/2014  1,170,760  2.82  
TRA Phạm Dương Minh Chồng  Đào Thúy Hà  Công bố thông tin  2,080    2,080  07/07/2014  30/07/2014    2,080  23/07/2014    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.