TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TNH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -9,700  -417,100,000  43 (-2.27 %)    2,900  124,700,000  12,600  541,800,000  7,706,299  34.14% 
05/07/2022 88,800  3,907,200,000  44 (0.69 %)    100,000  4,400,000,000  11,200  492,800,000  7,696,599  34.16% 
04/07/2022 -14,700  -642,890,000  43.7 (1.86 %)    1,000  42,900,000  15,700  685,790,000  7,783,099  34.00% 
01/07/2022 66,600  2,857,140,000  42.9 (4.63 %)    83,100  3,564,990,000  16,500  707,850,000  7,779,199  34.00% 
30/06/2022 26,300  1,078,300,000  41 (-1.20 %)    28,200  1,156,200,000  1,900  77,900,000  7,842,999  33.88% 
29/06/2022 -12,400  -512,695,000  41.5 (-0.72 %)    6,900  282,875,000  19,300  795,570,000  7,849,699  33.87% 
28/06/2022 -12,300  -513,525,000  41.75 (-1.53 %)    9,200  384,100,000  21,500  897,625,000  7,850,799  33.87% 
27/06/2022 57,100  2,392,295,000  42.4 (2.17 %)    62,900  2,636,895,000  5,800  244,600,000  7,854,599  33.86% 
24/06/2022 -3,900  -161,850,000  41.5 (-3.49 %)    1,500  62,250,000  5,400  224,100,000  7,902,799  33.77% 
23/06/2022 -14,000  -601,300,000  42.95 (0.12 %)    700  30,065,000  14,700  631,365,000  7,875,999  33.82% 
22/06/2022 131,500  5,641,350,000  42.9 (5.93 %)    159,800  6,855,420,000  28,300  1,214,070,000  7,857,399  33.85% 
21/06/2022 11,900  481,355,000  40.45 (-3.46 %)    31,200  1,262,040,000  19,300  780,685,000  7,995,399  33.59% 
20/06/2022 32,600  1,345,955,000  41.9 (-1.41 %)    54,400  2,262,375,000  21,800  916,420,000  8,004,899  33.57% 
17/06/2022 34,900  1,483,250,000  42.5 (2.16 %)    56,600  2,405,500,000  21,700  922,250,000  8,056,199  33.47% 
16/06/2022 37,300  1,551,680,000  41.6 (1.71 %)    40,400  1,680,640,000  3,100  128,960,000  8,090,499  33.40% 
15/06/2022 81,000  3,312,900,000  40.9 (1.74 %)    103,300  4,224,970,000  22,300  912,070,000  8,112,999  33.36% 
14/06/2022 147,100  5,913,420,000  40.2 (3.61 %)    165,000  6,633,000,000  17,900  719,580,000  8,205,074  33.18% 
13/06/2022 285,500  11,077,400,000  38.8 (-5.83 %)    296,800  11,515,840,000  11,300  438,440,000  8,359,974  32.88% 
10/06/2022 104,800  4,317,760,000  41.2 (-6.15 %)    114,900  4,733,880,000  10,100  416,120,000  8,656,774  32.31% 
09/06/2022 64,800  2,841,480,000  43.85 (1.04 %)    64,800  2,841,480,000  8,747,074  32.14% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.