TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK TLH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
26/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  800,000  100.00%      27/03/2012 
14/03/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  760,000  95.00%  40,000  5.00%  27/03/2012 
13/03/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  730,000  91.25%  70,000  8.75%  27/03/2012 
12/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  700,000  87.50%  100,000  12.50%  27/03/2012 
09/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  660,000  82.50%  140,000  17.50%  27/03/2012 
08/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  620,000  77.50%  180,000  22.50%  27/03/2012 
07/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  580,000  72.50%  220,000  27.50%  27/03/2012 
02/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  540,000  67.50%  260,000  32.50%  27/03/2012 
01/03/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  500,000  62.50%  300,000  37.50%  27/03/2012 
29/02/2012 Mua 800,000 35,000  4.38%  460,000  57.50%  340,000  42.50%  27/03/2012 
17/01/2012 Mua 800,000 35,000  4.38%  425,000  53.13%  375,000  46.88%  27/03/2012 
16/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  390,000  48.75%  410,000  51.25%  27/03/2012 
13/01/2012 Mua 800,000 40,000  5.00%  360,000  45.00%  440,000  55.00%  27/03/2012 
12/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  320,000  40.00%  480,000  60.00%  27/03/2012 
11/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  290,000  36.25%  510,000  63.75%  27/03/2012 
10/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  260,000  32.50%  540,000  67.50%  27/03/2012 
09/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  230,000  28.75%  570,000  71.25%  27/03/2012 
06/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  200,000  25.00%  600,000  75.00%  27/03/2012 
05/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  170,000  21.25%  630,000  78.75%  27/03/2012 
03/01/2012 Mua 800,000 30,000  3.75%  140,000  17.50%  660,000  82.50%  27/03/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.