TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TLH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 16,000  158,720,000  9.92 (-0.60 %)    16,400  162,688,000  400  3,968,000  48,971,598   
22/09/2022 24,100  240,518,000  9.98 (1.53 %)    30,100  300,398,000  6,000  59,880,000  48,978,798   
21/09/2022 18,600  182,838,000  9.83 (0.20 %)    18,600  182,838,000  48,977,298   
20/09/2022 -3,200  -31,392,000  9.81 (0.10 %)    6,000  58,860,000  9,200  90,252,000  48,955,026   
19/09/2022 -31,600  -308,732,000  9.77 (-6.95 %)    31,600  308,732,000  48,934,058   
16/09/2022 -40,472  -424,956,000  10.5 (-4.55 %)    400  4,200,000  40,872  429,156,000  48,921,558   
15/09/2022 -26,968  57,460,000  10.95 (-1.35 %)    195,585,000  26,968  138,125,000  48,921,458   
14/09/2022 5,200  -204,820,000  11.05 (4.25 %)    17,700  12,500  204,820,000  48,921,451   
13/09/2022 -500  -204,820,000  10.6 (0.00 %)    500  204,820,000  48,919,551   
12/09/2022 6,793  -204,820,000  10.55 (0.48 %)    6,800  204,820,000  48,910,751   
09/09/2022 -19,600  -204,820,000  10.45 (1.46 %)    19,600  204,820,000  48,893,151   
08/09/2022 -8,800  -90,200,000  10.25 (-2.38 %)    8,800  90,200,000  48,860,051   
07/09/2022 -24,400  -256,200,000  10.5 (-2.78 %)    24,400  256,200,000  48,853,451   
06/09/2022 -33,100  -355,825,000  10.75 (-0.46 %)    33,100  355,825,000  48,844,651   
05/09/2022 -6,600  -70,950,000  10.75 (6.44 %)    6,600  70,950,000  48,798,551   
31/08/2022 -8,800  -88,440,000  10.05 (-0.50 %)    8,800  88,440,000  48,743,451   
30/08/2022 -46,100  -463,305,000  10.05 (-1.47 %)    46,100  463,305,000  48,724,351   
29/08/2022 -55,000  -561,000,000  10.2 (-1.92 %)    100  1,020,000  55,100  562,020,000  48,724,351  1.28% 
26/08/2022 -19,100  -198,640,000  10.4 (-2.80 %)    19,100  198,640,000  48,724,451  1.28% 
25/08/2022 16,600  177,620,000  10.7 (2.88 %)    16,600  177,620,000  48,724,451  1.28% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.