MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TCM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TCM Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT      12,839,697  1,000,000    29/06/2022  28/07/2022          0.00  
TCM Trần Như Tùng Chủ tịch HĐQT      575,042    500,000  28/06/2022  27/07/2022    500,000  07/07/2022  75,042  0.09  
TCM Trần Như Tùng Chủ tịch HĐQT      37  500,000    13/03/2022  11/04/2022  500,000    23/03/2022  500,037  0.61  
TCM E-land Asia Holdings Pte., Ltd Singapore   Lee Eun Hong  Phó Tổng GĐ  30,876,476  1,200,000    06/02/2022  06/03/2022  1,200,000    15/02/2022  32,076,476  39.14  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT      10,164,957  1,000,000    31/08/2021  29/09/2021  1,000,000    13/09/2021  11,164,957  13.62  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa Thành viên HĐQT      8,772,594  66,500    05/04/2021  07/04/2021  66,500    07/04/2021  8,839,094  10.79  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa       8,223,294          400,000    01/02/2021  8,623,294  10.52  
TCM Phan Thị Huệ Chủ tịch HĐQT      21,453    20,000  28/01/2021  25/02/2021    20,000  22/02/2021  1,453  0.00  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa       7,729,294          463,000    27/01/2021  8,192,294  10.00  
TCM Lee Eun Hong Tổng GĐ      27,477    27,477  23/12/2020  22/01/2021    27,470  06/01/2021  0.00  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa       6,754,924          472,000    30/11/2020  7,226,924  8.82  
TCM Phan Thị Huệ Chủ tịch HĐQT      29,453    8,000  22/11/2020  21/12/2020    8,000  30/11/2020  21,453  0.03  
TCM Phan Thị Huệ Chủ tịch HĐQT      39,453    10,000  28/10/2020  26/11/2020    10,000  05/11/2020  29,453  0.04  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa       4,721,874          492,060    12/10/2020  5,213,934  6.36  
TCM Nguyễn Văn Nghĩa       3,080,304          811,520    28/09/2020  3,891,824  4.75  
TCM Lê Thị Trà Mi Vợ  Ngô Văn Trịnh   Giám đốc  84,990    84,990  20/09/2020  29/09/2020    84,990  23/09/2020    0.00  
TCM Phan Thị Huệ Chủ tịch HĐQT      26,460  8,000    25/04/2019  24/05/2019  8,000    21/05/2019  34,460  0.04  
TCM Lee Eun Hong Phó Tổng GĐ      24,000    24,000  11/03/2019  10/04/2019      10/04/2019  24,000  0.03  
TCM Lee Eun Hong Phó Tổng GĐ      20,000    24/07/2018  24/07/2018  24,000    24/07/2018  24,000  0.03  
TCM Lee Eun Hong Phó Tổng GĐ      20,000    23/07/2018  22/08/2018          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.