TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -20,000  -752,000,000  37.6 (-0.53 %)    20,000  752,000,000     
05/07/2022 37.75 (3.71 %)    10,042,875,000  10,042,875,000    22.47% 
04/07/2022 36.35 (0.97 %)    10,042,875,000  10,042,875,000    22.03% 
01/07/2022 36 (1.12 %)    10,042,875,000  10,042,875,000    22.47% 
30/06/2022 35.55 (-3.40 %)    282,500  10,042,875,000  282,500  10,042,875,000    22.47% 
29/06/2022 36.75 (0.14 %)      22.47% 
28/06/2022 36.7 (3.09 %)    660,000,000  660,000,000    22.47% 
27/06/2022 35.55 (0.14 %)      22.47% 
24/06/2022 35.5 (-1.39 %)    660,000,000  660,000,000    22.47% 
23/06/2022 35.95 (3.30 %)    660,000,000  660,000,000    22.47% 
22/06/2022 34.8 (5.45 %)    660,000,000  660,000,000    22.47% 
21/06/2022 33 (0.00 %)    660,000,000  660,000,000    22.47% 
20/06/2022 33 (-4.35 %)    20,000  738,000,000  20,000  738,000,000    22.47% 
17/06/2022 34.5 (-4.43 %)    994,700  34,317,150,000  994,700  34,317,150,000    22.47% 
16/06/2022 36.05 (0.98 %)    714,000,000  714,000,000    22.47% 
15/06/2022 35.7 (-0.28 %)    20,000  714,000,000  20,000  714,000,000    22.47% 
14/06/2022 35.75 (-0.69 %)    50,000  1,787,500,000  50,000  1,787,500,000    22.47% 
13/06/2022 12,900  464,400,000  36 (-5.26 %)    142,600  5,133,600,000  129,700  4,669,200,000    22.47% 
10/06/2022 -573,650,000  37.95 (1.47 %)    573,650,000  12,950  22.47% 
09/06/2022 -573,650,000  37.4 (0.27 %)    573,650,000  -2,450  22.47% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.