MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SVC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SVC Đào Minh Tuấn       2,171,372            2,171,372  23/12/2021    0.00  
SVC Công ty TNHH SVC Holdings               17,874,741    23/12/2021  17,874,741  53.66  
SVC Mai Việt Hà Chủ tịch HĐQT      10,400    10,400  03/11/2021  02/12/2021    10,400  25/11/2021    0.00  
SVC Lê Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT      1,633,333    1,633,333  27/10/2021  25/11/2021    1,633,333  27/10/2021    0.00  
SVC Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT      1,633,333    1,633,333  27/10/2021  25/11/2021    1,633,333  27/10/2021    0.00  
SVC Đoàn Văn Quang Phó Tổng GĐ      40,030    40,030  23/08/2021  20/09/2021    40,030  10/09/2021    0.00  
SVC Đào Minh Tuấn       1,341,426          829,946    15/12/2020  2,171,372  6.52  
SVC Lê Tuấn Thành viên HĐQT      1,225,000    01/07/2020  30/07/2020  1,225,000    17/07/2020  1,225,000  3.68  
SVC Endurance Capital Vietnam I Ltd       1,140,500    1,140,500  11/05/2020  09/06/2020    1,140,500  11/05/2020    0.00  
SVC Probus Opportunities       1,822,250            1,697,250  01/04/2020  125,000  0.38  
SVC Probus Opportunities       1,917,260            95,000  26/03/2020  1,822,250  5.47  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       1,300,670            1,000,000  25/03/2020  300,670  0.90  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       2,300,670            1,000,000  24/03/2020  1,300,670  3.90  
SVC Tundra Vietnam Fund       350,730            350,730  18/03/2020    0.00  
SVC Tundra Sustainable Frontier Fund       913,520            913,520  18/03/2020    0.00  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       2,817,430            500,000  12/03/2020  2,317,430  6.96  
SVC FinansiaSyrus Securities Public Company Limited       3,017,430            200,000  10/03/2020  2,817,430  8.46  
SVC Endurance Capital Vietnam I Ltd       1,031,980  300,000    04/03/2020  02/04/2020  108,520    02/04/2020  1,140,500  3.42  
SVC PYN Elite Fund       2,055,370            2,000,000  02/03/2020  55,370  0.17  
SVC Endurance Capital Vietnam I Ltd       1,023,590  260,000    04/12/2019  02/01/2020  8,390    02/01/2020  1,031,980  3.10  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.