MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SMA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
07/02/2023 -19,468,000  7.05 (0.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
06/02/2023 -19,468,000  7.05 (0.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
03/02/2023 -19,468,000  7.05 (-5.37 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
02/02/2023 -19,468,000  7.45 (0.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
01/02/2023 -19,468,000  7.45 (-0.67 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
31/01/2023 -19,468,000  7.45 (3.47 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
30/01/2023 -19,468,000  7.2 (0.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
27/01/2023 -19,468,000  7.2 (-4.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
19/01/2023 -19,468,000  7.49 (-0.13 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
18/01/2023 -19,468,000  7.49 (7.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
17/01/2023 -19,468,000  7 (0.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
16/01/2023 -19,468,000  7 (-6.67 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
13/01/2023 -19,468,000  7.5 (0.00 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
12/01/2023 -19,468,000  7.5 (-6.25 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
11/01/2023 -19,468,000  7.98 (-0.25 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
10/01/2023 -19,468,000  7.98 (-0.25 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
09/01/2023 -19,468,000  7.98 (-0.25 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486   
06/01/2023 -19,468,000  7.98 (-0.25 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486  0.07% 
05/01/2023 -19,468,000  7.98 (-0.25 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486  0.07% 
04/01/2023 -19,468,000  7.99 (-0.12 %)    1,256,000  20,724,000  9,958,486  0.07% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.