MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SLS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SLS Đặng Việt Anh Chủ tịch HĐQT      73,958  890,000    07/03/2022  05/04/2022  889,920    13/03/2022  963,878  9.84  
SLS Đặng Xuân Phúc UV HĐQT      952    952  10/11/2015  07/12/2015    952  07/12/2015    0.00  
SLS Đặng Lâm Hùng anh  Đặng Xuân Phúc  Phó Tổng Giám đốc  6,924    6,924  07/10/2015  05/11/2015    6,924  20/10/2015    0.00  
SLS Nguyễn Văn Dịch Kế toán trưởng      4,216    4,216  07/10/2015  05/11/2015          0.00  
SLS Nguyễn Văn Sở Phó Tổng GĐ      3,624    3,624  07/10/2015  05/11/2015    3,624  20/10/2015    0.00  
SLS Phạm Ngọc Thao Chủ tịch HĐQT      5,440    5,440  04/10/2015  02/11/2015    5,440  08/10/2015    0.00  
SLS Phạm Ngọc Thao Chủ tịch HĐQT      5,440    5,440  12/08/2015  10/09/2015      10/09/2015  5,440  0.06  
SLS Nguyễn Anh Tú Thành viên HĐQT      4,080    4,080  12/08/2015  10/09/2015      10/09/2015  4,080  0.04  
SLS Đinh Hữu Trung Trưởng BKS      2,720    2,720  12/08/2015  10/09/2015    2,720  12/08/2015    0.00  
SLS Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam       1,768,000    1,768,000  02/08/2015  30/08/2015    1,768,000  06/08/2015    0.00  
SLS Nguyễn Văn Dịch Kế toán trưởng      4,216    4,216  01/12/2014  30/12/2014      30/12/2014  4,216  0.04  
SLS Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam       2,448,000    680,000  02/11/2014  01/12/2014    680,000  09/11/2014  1,768,000  18.06  
SLS Phạm Thị Duyên vợ  Phạm Ngọc Thao  Chủ tịch HĐQT  1,153    1,100  25/12/2013  23/01/2014    1,100  06/01/2014  53  0.00  
SLS Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC)       2,707,300    259,300  22/12/2013  30/12/2013    259,300  30/12/2013  2,448,000  25.00  
SLS Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC)       2,768,000    320,000  17/11/2013  16/12/2013    60,700  15/12/2013  2,707,300  27.65  
SLS Phạm Thị Duyên vợ  Phạm Ngọc Thao  Chủ tịch HĐQT  24,153    24,153  17/11/2013  16/12/2013    23,000  16/12/2013  1,153  0.01  
SLS Phạm Thị Ngọc Quyên con  Phạm Ngọc Thao  Chủ tịch HĐQT  1,360    1,360  17/11/2013  16/12/2013    1,300  16/12/2013  60  0.00  
SLS Lê Thanh Nghị con  Lê Quang Nhự  Phó Tổng GĐ  1,600            1,600  04/11/2013    0.00  
SLS Đặng Lâm Hùng anh  Đặng Xuân Phúc  Công bố thông tin  31,824            24,900  07/10/2013  6,924  0.07  
SLS Đặng Thị Thanh Nga chị  Đặng Xuân Phúc  Công bố thông tin  1,360            1,300  06/10/2013  60  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.