MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SJF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SJF Hoàng Đình Hảo Em rể  Nguyễn Thị Mai Hương  Thành viên BKS  3,700          6,800    29/11/2022  10,500  0.01  
SJF Nguyễn Thị Hải Yến       4,500    4,500  09/11/2022  28/11/2022    4,500  28/11/2022    0.00  
SJF Đỗ Cần       7,136,980          8,900  29,900  13/09/2022  7,115,980  8.98  
SJF Đỗ Cần       7,049,380          197,400  600  09/08/2022  7,246,180  9.15  
SJF Đỗ Cần       6,292,380          128,500  100  25/07/2022  6,420,780  8.11  
SJF Nguyễn Trọng Nghĩa Tổng Giám đốc      1,000,000  200,000    22/05/2022  20/06/2022  200,000    20/06/2022  1,200,000  1.52  
SJF Đỗ Cần       5,531,380          100,000    11/04/2022  5,631,380  7.11  
SJF Nguyễn Trọng Nghĩa Tổng Giám đốc      1,000,000    24/01/2022  22/02/2022  1,000,000    20/02/2022  1,000,000  1.26  
SJF Nguyễn Xuân Nam Phó Tổng GĐ      3,510,000    2,000,000  16/01/2022  14/02/2022    2,000,000  17/01/2022  1,510,000  1.91  
SJF Đỗ Cần       4,252,280          786,900    23/12/2021  5,039,180  6.36  
SJF Đỗ Cần       3,943,080          50,000    21/12/2021  3,993,080  5.04  
SJF CTCP đầu tư HAFA       4,012,540            784,790  01/07/2020  3,227,750  4.08  
SJF CTCP đầu tư HAFA       6,092,920            2,080,380  30/06/2020  4,012,540  5.07  
SJF CTCP đầu tư HAFA       7,919,080            1,826,160  29/06/2020  6,092,920  7.69  
SJF CTCP đầu tư HAFA       9,720,000            1,800,920  28/06/2020  7,919,080  10.00  
SJF Nguyễn Tấn Đạt Thành viên HĐQT      4,118,400            1,450,400  08/07/2019  2,668,000  3.37  
SJF Nguyễn Thị Hồng Ngọc       4,206,600            350,000  22/01/2019  3,856,000  4.87  
SJF Nguyễn Trí Thiện Chủ tịch HĐQT      2,772,900  3,000,000    13/01/2019  11/02/2019  1,098,200    11/02/2019  3,871,100  4.89  
SJF Nguyễn Xuân Nam Thành viên HĐQT      2,310,000  3,000,000    13/01/2019  11/02/2019  1,200,000    11/02/2019  3,510,000  4.43  
SJF Nguyễn Thị Hồng Ngọc       3,921,600          285,000    09/01/2019  4,206,000  5.31  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.