MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SJE - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SJE Đặng Thị Tuyết Vợ  Phạm Minh Ngọc  Thành viên HĐQT  416,601    416,600  29/08/2022  26/09/2022    416,600  09/09/2022  0.00  
SJE Phạm Viết Cường Thành viên HĐQT      176,259    176,000  28/07/2022  26/08/2022    173,200  26/08/2022  3,059  0.01  
SJE Nguyễn Thị Hòa Vợ  Phạm Viết Cường  Thành viên HĐQT  241,248    241,000  28/07/2022  26/08/2022    241,000  08/08/2022  248  0.00  
SJE Nguyễn Thị Thanh Lương Vợ  Nguyễn Vũ Hải  Thành viên BKS  173,794    173,794  28/07/2022  19/08/2022    152,700  15/08/2022  21,094  0.10  
SJE Nguyễn Vũ Hải Thành viên BKS      289,659    284,000  28/07/2022  19/08/2022    284,000  15/08/2022  5,659  0.03  
SJE Trần Văn Thao Anh  Trần Thị Hằng  Thành viên BKS  271,128    271,100  26/07/2022  22/08/2022    271,100  28/07/2022  28  0.00  
SJE Phạm Minh Ngọc Thành viên HĐQT      1,096,588    1,096,500  26/07/2022  24/08/2022    1,096,500  01/08/2022  88  0.00  
SJE Trần Văn Ngư Kế toán trưởng      1,618,804    1,618,000  26/07/2022  24/08/2022    1,618,000  05/08/2022  804  0.00  
SJE Đặng Thị Tuyết Vợ  Phạm Minh Ngọc  Thành viên HĐQT  416,601    416,601  26/07/2022  22/08/2022      22/08/2022  416,601  1.90  
SJE Trần Thị Hằng Thành viên BKS      409,080    409,000  14/07/2022  12/08/2022    409,000  01/08/2022  80  0.00  
SJE Lưu Văn Hổ       1,129,484            32,100  29/03/2022  1,097,384  4.99  
SJE Nguyễn Thị Hoan vợ  Lê Văn Tuấn  Thành viên HĐQT  272,480    272,480  25/09/2020  23/10/2020    271,900  23/10/2020  580  0.00  
SJE Lưu Văn Hổ       546,190          447,714    25/02/2019  993,904  4.52  
SJE Nguyễn Vũ Hải Thành viên BKS      241,383    241,383  19/02/2019  20/02/2019    241,383  22/02/2019  241,383  1.10 quyền mua 
SJE Nguyễn Thị Thanh Lương Vợ  Nguyễn Vũ Hải  Thành viên BKS  241,383    19/02/2019  20/02/2019  241,383    22/02/2019  241,383  1.10 quyền mua 
SJE Tổng Công ty Sông Đà - Công ty cổ phần       3,103,000    3,103,000  23/01/2019  20/02/2019    3,103,000  19/02/2019  3,103,000  14.12 quyền mua 
SJE Nguyễn Vũ Hải Thành viên BKS      5,223  250,000    25/06/2018  23/07/2018  236,160    13/07/2018  241,383  1.10  
SJE Trần Văn Ngư Kế toán trưởng      268,158  575,000    01/06/2018  29/06/2018  574,970    12/06/2018  843,128  3.84  
SJE Nguyễn Mạnh Hà Phó Tổng GĐ      5,000    5,000  23/06/2016  15/07/2016    5,000  01/07/2016    0.00  
SJE Nguyễn Mạnh Hà Phó Tổng GĐ      26,600    21,600  05/09/2014  30/09/2014    21,600  05/09/2014  5,000  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.