TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -600  -17,100,000  28.5 (1.06 %)    600  17,100,000  44,338,726   
22/09/2022 55,200,000  28.2 (-0.88 %)    55,200,000  44,338,726   
21/09/2022 55,200,000  28.45 (3.08 %)    55,200,000  44,338,726   
20/09/2022 55,200,000  27.6 (0.00 %)    55,200,000  44,338,726   
19/09/2022 55,200,000  27.6 (0.00 %)    55,200,000  44,338,726   
16/09/2022 2,000  55,200,000  27.6 (0.00 %)    2,000  55,200,000  44,338,726   
15/09/2022 2,790,000  27.6 (-0.36 %)    2,790,000  44,340,726   
14/09/2022 2,790,000  27.7 (-0.72 %)    2,790,000  44,340,629   
13/09/2022 100  2,790,000  27.9 (-0.36 %)    100  2,790,000  44,340,629   
12/09/2022 -97  -41,850,000  28 (0.00 %)    97  41,850,000  44,339,229   
09/09/2022 -41,850,000  27.95 (0.18 %)    41,850,000  44,339,229   
08/09/2022 -1,500  -41,850,000  27.9 (1.09 %)    1,500  41,850,000  44,339,229   
07/09/2022 16,200,000  27.6 (0.00 %)    16,200,000  44,339,229   
06/09/2022 16,200,000  27.6 (0.36 %)    16,200,000  44,339,229   
05/09/2022 16,200,000  27.5 (-1.43 %)    16,200,000  44,339,229   
31/08/2022 16,200,000  27.9 (2.20 %)    16,200,000  44,339,229   
30/08/2022 16,200,000  27.3 (0.37 %)    16,200,000  44,339,229   
29/08/2022 16,200,000  27.2 (0.00 %)    16,200,000  44,339,229  5.19% 
26/08/2022 16,200,000  27.2 (0.00 %)    16,200,000  44,339,229  5.19% 
25/08/2022 16,200,000  27.2 (0.00 %)    16,200,000  44,339,229  5.19% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.