MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
09/06/2023 12.15  12.15  -0.05 (-0.41 %)    24,689,500  298,563,000,000  2,180,000  26,579,000,000  12.25  12.25  11.95 
08/06/2023 12.20  12.20  -0.10 (-0.81 %)    45,928,500  561,874,000,000  2,240,000  27,552,000,000  12.30  12.35  12.05 
07/06/2023 12.30  12.30  -0.20 (-1.60 %)    40,764,600  504,388,000,000  2,360,000  29,500,000,000  12.50  12.60  12.25 
06/06/2023 12.50  12.50  0.10 (0.81 %)    30,953,000  381,804,000,000  10,668,000  124,722,000,000  12.20  12.50  12.20 
05/06/2023 12.35  12.35  0.25 (2.07 %)    44,911,100  550,824,000,000  5,870,000  69,730,500,000  12.25  12.40  12.10 
02/06/2023 12.05  12.05  0.25 (2.12 %)    46,106,300  555,590,000,000  11,240,000  132,070,000,000  11.95  12.20  11.90 
01/06/2023 11.75  11.75  -0.05 (-0.42 %)    20,001,400  234,760,000,000  2,160,000  25,380,000,000  11.75  11.80  11.65 
31/05/2023 11.75  11.75  -0.05 (-0.42 %)    27,507,000  324,120,000,000  2,240,000  26,320,000,000  11.80  11.85  11.70 
30/05/2023 11.75  11.75  0.05 (0.43 %)    12,309,000  144,378,000,000  3,690,000  43,173,000,000  11.70  11.80  11.65 
29/05/2023 11.70  11.70  0.10 (0.86 %)    18,598,300  217,386,000,000  2,275,800  26,364,600,000  11.65  11.80  11.60 
26/05/2023 11.55  11.55  -0.25 (-2.12 %)    20,266,500  235,224,000,000  2,340,000  27,495,000,000  11.75  11.75  11.55 
25/05/2023 11.75  11.75  -0.15 (-1.26 %)    31,823,800  371,115,000,000  2,475,800  28,559,600,000  11.80  11.80  11.50 
24/05/2023 11.85  11.85  -0.15 (-1.25 %)    25,117,600  298,196,000,000  3,560,000  42,542,000,000  12.00  12.00  11.75 
23/05/2023 11.95  11.95  -0.05 (-0.42 %)    23,591,700  280,726,000,000  2,300,000  27,600,000,000  12.00  12.10  11.70 
22/05/2023 12.00  12.00  0.20 (1.69 %)    32,463,400  385,061,000,000  9,541,000  110,651,000,000  11.80  12.00  11.70 
19/05/2023 11.80  11.80  0.20 (1.72 %)    35,423,200  412,607,000,000  2,940,000  33,845,000,000  11.60  11.85  11.45 
18/05/2023 11.60  11.60  -0.10 (-0.85 %)    16,313,600  188,820,000,000  2,500,000  29,000,000,000  11.70  11.70  11.50 
17/05/2023 11.70  11.70  0.10 (0.86 %)    30,171,800  348,526,000,000  3,935,000  45,322,500,000  11.60  11.70  11.35 
16/05/2023 11.60  11.60  0.10 (0.87 %)    20,975,300  241,344,000,000  20,630,000  237,245,000,000  11.55  11.65  11.40 
15/05/2023 11.50  11.50  -0.10 (-0.86 %)    17,658,500  205,975,000,000  3,500,000  40,600,000,000  11.70  11.80  11.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.