MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SGS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/06/2023 15.5 (0.00 %)    7,031,850  0.24% 
07/06/2023 15.5 (-8.82 %)    7,031,850  0.24% 
06/06/2023 17 (9.68 %)    7,031,650   
05/06/2023 -100  -1,550,000  15.5 (-6.06 %)    100  1,550,000  7,031,650  0.24% 
02/06/2023 17 (0.59 %)    100  1,440,000  100  1,440,000  7,031,750   
01/06/2023 16.9 (3.05 %)    7,031,750   
31/05/2023 200  3,280,000  16.4 (1.23 %)    200  3,280,000  7,031,750  0.00% 
30/05/2023 200  3,220,000  16.2 (0.62 %)    200  3,220,000  7,031,950  0.00% 
29/05/2023 1,200  19,500,000  16.2 (2.53 %)    1,200  19,500,000  7,032,150  0.01% 
26/05/2023 15.8 (0.64 %)    7,033,350   
25/05/2023 15.7 (1.29 %)    7,033,350   
24/05/2023 16 (4.58 %)    7,033,350   
23/05/2023 15.3 (0.00 %)    7,033,350   
22/05/2023 1,000  15,400,000  15.4 (0.65 %)    1,000  15,400,000  7,033,350  0.23% 
19/05/2023 15.3 (3.38 %)    7,034,350  0.22% 
18/05/2023 14.8 (0.00 %)    7,034,250  0.00% 
17/05/2023 14.8 (0.00 %)    7,034,250  0.00% 
16/05/2023 15 (3.45 %)    7,034,250   
15/05/2023 1,300  18,850,000  14.5 (2.84 %)    1,300  18,850,000  7,034,250  0.01% 
12/05/2023 -100  -1,310,000  15 (0.67 %)    100  1,310,000  7,035,550  0.21% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.