MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SDD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SDD Bùi Kim Thanh       1,205,500          430,000    17/03/2023  1,635,500  10.22  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,035,200            140,000  13/03/2023  895,200  5.59  
SDD Bùi Kim Thanh       752,000          453,500    13/03/2023  1,205,500  7.53  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       895,200            453,500  13/03/2023  441,700  2.76  
SDD Nguyễn Tiến Khanh Giám đốc      1,000,000    09/03/2023  07/04/2023  224,400    27/03/2023  224,400  1.40  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,176,200            141,000  03/03/2023  1,035,200  6.47  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,324,700            148,500  01/03/2023  1,176,200  7.35  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,474,200            149,500  27/02/2023  1,324,700  8.28  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,607,200            133,000  23/02/2023  1,474,200  9.21  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,587,200          20,000    10/01/2023  1,607,200  10.04  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,366,500          106,300    20/12/2022  1,472,800  9.20  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,248,400          50,000    01/12/2022  1,298,400  8.11  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       1,112,100          13,200    14/11/2022  1,125,300  7.03  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       930,700          66,700    07/11/2022  997,400  6.23  
SDD Đỗ Nguyên Hữu       786,500          35,000    31/10/2022  821,500  5.13  
SDD Lê Trần Vi Thảo       632,700          367,300    17/03/2022  1,000,000  6.25  
SDD Vũ Hà Nam Thành viên HĐQT      3,767,800    3,767,800  14/10/2021  12/11/2021    3,767,800  05/11/2021    0.00  
SDD Lưu Xuân Huy Anh ruột  Lưu Quang Hưng  Thành viên BKS  273,000    273,000  09/08/2019  06/09/2019    273,000  09/08/2019    0.00  
SDD Lưu Quang Hưng Thành viên BKS      332,800    332,800  09/08/2019  06/09/2019    332,800  09/08/2019    0.00  
SDD Lưu Thị Thục Anh Chị ruột  Lưu Quang Hưng  Thành viên BKS  14,400    14,400  09/08/2019  06/09/2019    14,400  09/08/2019    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.