TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK S4A - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
S4A Nguyễn Sinh Bố  Nguyễn Bình  Chủ tịch HĐQT  1,900,992    1,900,992  07/04/2021  06/05/2021    1,900,992  07/04/2021    0.00  
S4A Thái Thị Mịn Mẹ  Nguyễn Bình  Chủ tịch HĐQT  422,000  2,000,000    07/04/2021  06/05/2021  1,900,992    06/05/2021  2,322,992  5.50  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,856,992  100,000    09/12/2020  06/01/2021  44,000    06/01/2021  1,900,992  4.50  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,635,652  300,000    03/09/2020  01/10/2020  221,340    01/10/2020  1,856,992  4.40  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,585,652  50,000    05/08/2020  03/09/2020  50,000    18/08/2020  1,635,652  3.88  
S4A Trần Đức Hiển Phó Tổng GĐ      44,560    30,000  31/07/2020  28/08/2020    30,000  05/08/2020  14,560  0.03  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,418,002  400,000    02/07/2020  30/07/2020          0.00  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,268,002  150,000    11/03/2020  08/04/2020  150,000    17/03/2020  1,418,002  3.36  
S4A Thái Thị Mịn Vợ  Nguyễn Sinh  Chủ tịch HĐQT  368,000  54,000    11/03/2020  08/04/2020  54,000    12/03/2020  422,000  1.00  
S4A Lê Vũ Dạ Uyên Vợ  Nguyễn Bình  Thành viên HĐQT  237,142  83,333    11/12/2019  13/12/2019  83,333    13/12/2019  320,475  0.76  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,203,002  80,000    03/10/2019  31/10/2019  65,000    31/10/2019  1,268,002  3.00  
S4A Nguyễn An Thành viên HĐQT      150,000  400,000    19/09/2019  17/10/2019  200,000    17/09/2019  350,000  0.83  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,403,002    400,000  19/09/2019  17/10/2019    200,000  17/09/2019  1,203,002  2.85  
S4A Lê Vũ Dạ Uyên Vợ  Nguyễn Bình  Thành viên HĐQT  237,142  83,333    24/07/2019  21/08/2019      21/08/2019  237,142  0.56  
S4A Nguyễn An Thành viên HĐQT      100,000  100,000    08/05/2019  06/06/2019  50,000    06/06/2019  150,000  0.36  
S4A Lê Vũ Dạ Uyên Vợ  Nguyễn Bình  Thành viên HĐQT  187,142  100,000    25/04/2019  24/05/2019  50,000    24/05/2019  237,142  0.56  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,369,340  200,000    26/02/2019  27/03/2019  33,662    27/03/2019  1,403,002  3.32  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,211,380  200,000    10/12/2018  08/01/2019  157,960    08/01/2019  1,369,340  3.24  
S4A Trần Thị Ngọc Phước LQ  Trần Đức Hiển  Phó Tổng GĐ          2,000    01/10/2018  2,000  0.00  
S4A Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT      1,145,380  100,000    05/09/2018  03/10/2018  66,000    03/10/2018  1,211,380  2.87  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.