TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK REE - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 -1,800  -132,660,000  73.7 (-6.83 %)    1,800  132,660,000  1,816  49.14% 
05/07/2022 24,400  1,930,040,000  79.1 (-6.94 %)    24,400  1,930,040,000  16  49.00% 
04/07/2022 80,100  7,048,800,000  85 (-1.16 %)    80,100  7,048,800,000  55,716  49.12% 
01/07/2022 40,200  3,457,200,000  86 (-0.23 %)    40,200  3,457,200,000  80,116  48.98% 
30/06/2022 -5,400  -465,480,000  86.2 (-0.23 %)    19,000  1,637,800,000  24,400  2,103,280,000  40,216  48.99% 
29/06/2022 -69,400  -5,941,650,000  86.4 (-1.37 %)    10,700  920,200,000  80,100  6,861,850,000  19,016  48.99% 
28/06/2022 -29,000  -2,540,400,000  87.6 (1.86 %)    11,200  981,120,000  40,200  3,521,520,000  10,716  49.00% 
27/06/2022 -18,500  -1,608,090,000  86 (0.23 %)    213,500  18,866,642,000  232,000  20,474,732,000  11,216  49.00% 
24/06/2022 22,800  1,956,240,000  85.8 (0.59 %)    33,500  2,874,300,000  10,700  918,060,000  516  49.00% 
23/06/2022 95,900  8,180,270,000  85.3 (6.89 %)    302,600  25,811,780,000  206,700  17,631,510,000  33,516  48.99% 
22/06/2022 306,800  24,482,640,000  79.8 (-6.88 %)    307,300  24,522,540,000  500  39,900,000  107,116  48.97% 
21/06/2022 954,600  81,809,220,000  85.7 (-6.95 %)    988,100  84,680,170,000  33,500  2,870,950,000  307,316  48.91% 
20/06/2022 -10,700  -1,244,670,000  92.1 (-6.97 %)    96,400  9,154,760,000  107,100  10,399,430,000  988,116  48.72% 
17/06/2022 -278,300  -27,551,700,000  99 (2.27 %)    29,000  2,871,000,000  307,300  30,422,700,000  786,816  48.78% 
16/06/2022 -223,100  -21,596,080,000  96.8 (6.61 %)    74,600  7,221,280,000  297,700  28,817,360,000  583,916  48.84% 
15/06/2022 -143,100  -12,993,480,000  90.8 (0.33 %)    88,800  8,063,040,000  231,900  21,056,520,000  484,116  48.86% 
14/06/2022 -82,100  -7,430,050,000  90.5 (4.62 %)    92,300  8,353,150,000  174,400  15,783,200,000  540,516  48.85% 
13/06/2022 30,800  2,664,200,000  86.5 (-4.00 %)    63,200  5,466,800,000  32,400  2,802,600,000  568,716  48.84% 
10/06/2022 57,900  5,216,790,000  90.1 (-6.92 %)    122,000  10,992,200,000  64,100  5,775,410,000  629,816  48.82% 
09/06/2022 242,300  23,454,640,000  96.8 (-1.53 %)    244,400  23,657,920,000  2,100  203,280,000  617,016  48.83% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.