MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK PVV - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 4.1 Max: 4.6 Min: 4.1 Mở cửa: 4.1 Đóng cửa: 4.5
Trung bình: 0.0 -4.1 (-100.00%) Tổng khối lượng: 139,100

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
4.10 5,000 3.59 (%)
4.20 5,000 3.59 (%)
4.30 20,000 14.38 (%)
4.40 50,900 36.59 (%)
4.50 53,200 38.25 (%)
4.60 5,000 3.59 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:59:33 4.5 +0.4 (+9.76%) 2,100 139,100 1.51 (%)
14:57:57 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,600 137,000 1.15 (%)
14:57:07 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,300 135,400 0.93 (%)
14:56:46 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,500 134,100 1.08 (%)
14:53:31 4.5 +0.4 (+9.76%) 4,000 132,600 2.88 (%)
14:52:53 4.5 +0.4 (+9.76%) 5,000 128,600 3.59 (%)
14:49:47 4.5 +0.4 (+9.76%) 5,000 123,600 3.59 (%)
14:48:45 4.4 +0.3 (+7.32%) 7,100 118,600 5.1 (%)
14:46:17 4.4 +0.3 (+7.32%) 100 111,500 0.07 (%)
14:27:00 4.4 +0.3 (+7.32%) 300 111,400 0.22 (%)
14:26:20 4.4 +0.3 (+7.32%) 700 111,100 0.5 (%)
14:01:23 4.4 +0.3 (+7.32%) 2,200 110,400 1.58 (%)
13:52:42 4.4 +0.3 (+7.32%) 1,000 108,200 0.72 (%)
13:48:39 4.4 +0.3 (+7.32%) 800 107,200 0.58 (%)
13:38:50 4.4 +0.3 (+7.32%) 1,200 106,400 0.86 (%)
13:20:19 4.4 +0.3 (+7.32%) 5,000 105,200 3.59 (%)
13:03:24 4.4 +0.3 (+7.32%) 300 100,200 0.22 (%)
13:00:08 4.4 +0.3 (+7.32%) 300 99,900 0.22 (%)
11:29:03 4.4 +0.3 (+7.32%) 2,000 99,600 1.44 (%)
11:16:05 4.5 +0.4 (+9.76%) 2,000 97,600 1.44 (%)
11:15:13 4.5 +0.4 (+9.76%) 2,000 95,600 1.44 (%)
11:09:29 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,500 93,600 1.08 (%)
11:08:42 4.5 +0.4 (+9.76%) 5,000 92,100 3.59 (%)
11:08:08 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,000 87,100 0.72 (%)
10:56:57 4.4 +0.3 (+7.32%) 2,400 86,100 1.73 (%)
10:53:45 4.4 +0.3 (+7.32%) 7,600 83,700 5.46 (%)
10:52:22 4.4 +0.3 (+7.32%) 7,400 76,100 5.32 (%)
10:51:33 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,200 68,700 0.86 (%)
10:43:51 4.6 +0.5 (+12.20%) 5,000 67,500 3.59 (%)
10:42:55 4.5 +0.4 (+9.76%) 5,800 62,500 4.17 (%)
10:40:08 4.5 +0.4 (+9.76%) 8,000 56,700 5.75 (%)
10:39:22 4.5 +0.4 (+9.76%) 5,000 48,700 3.59 (%)
10:38:52 4.5 +0.4 (+9.76%) 1,200 43,700 0.86 (%)
10:38:34 4.4 +0.3 (+7.32%) 10,000 42,500 7.19 (%)
10:32:12 4.4 +0.3 (+7.32%) 500 32,500 0.36 (%)
10:30:23 4.4 +0.3 (+7.32%) 2,000 32,000 1.44 (%)
10:26:50 4.3 +0.2 (+4.88%) 10,000 30,000 7.19 (%)
10:26:41 4.3 +0.2 (+4.88%) 10,000 20,000 7.19 (%)
10:26:31 4.2 +0.1 (+2.44%) 5,000 10,000 3.59 (%)
09:45:58 4.1 0.0 (0.00%) 5,000 5,000 3.59 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.