TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVT Lê Thị Hồng Phương Em  Lê Mạnh Tuấn  Phó Tổng GĐ  5,000        5,000    15/04/2022  5,000  0.00  
PVT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam       16,409,155            380,000  14/02/2022  16,029,155  4.95  
PVT Nguyễn Quang Huy Em  Nguyễn Duyên Hiếu  Phó Tổng GĐ          50,000  50,000  20/04/2020    0.00  
PVT Yurie VietNam Smart Accumulated Target Return Fund       423,300            50,000  11/07/2019  373,300  0.12  
PVT Yurie VietNam Securities Investment Trust (Stock)       16,819,646            5,750,000  09/07/2019  11,069,646  3.42  
PVT Yurie VietNam Securities Investment Trust (Stock)       17,288,646            480,000  14/03/2019  16,808,646  5.19  
PVT Yurie VietNam Securities Investment Trust (Stock)       16,847,146          79,000    05/07/2018  16,926,146  5.23  
PVT Yurie VietNam Securities Investment Trust (Stock)       14,046,046          173,600    20/03/2018  14,219,646  4.39  
PVT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam       18,250,301            1,614,670  16/03/2018  16,635,631  5.14  
PVT KIM Vietnam Growth Equity Fund       8,269,065          1,000,000    05/02/2018  9,269,065  2.86  
PVT Vietnam Holding Limited       14,221,323            255,490  12/01/2018  13,965,833  4.32  
PVT Nguyễn Linh Giang Phó Tổng GĐ      50,000    50,000  22/12/2017  29/12/2017    50,000  22/12/2017    0.00  
PVT Vietnam Holding Limited       13,843,183          273,150    28/07/2017  14,116,333  4.36  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       12,782,915            54,220  01/04/2016  12,728,695  3.93  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       12,034,305          748,610    22/03/2016  12,782,915  3.95  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       12,865,735            126,000  25/01/2016  12,739,735  3.94  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       15,561,735            473,120  14/12/2015  15,088,615  4.66  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       15,273,555          84,480    23/06/2015  15,358,035  4.75  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       15,913,505            1,017,620  25/03/2015  14,895,885  4.60  
PVT Market Vectors Vietnam ETF       15,301,295          91,650    12/01/2015  15,392,945  4.76  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.