MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PPC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
21/03/2023 8,700  179,340,000  15.1 (0.33 %)    9,000  230,790,000  300  51,450,000  117,339,941  13.26% 
20/03/2023 36,100  543,305,000  15.05 (-0.33 %)    37,100  558,355,000  1,000  15,050,000  117,348,641  13.03% 
17/03/2023 4,000  60,400,000  15.1 (0.67 %)    31,400  474,140,000  27,400  413,740,000  117,385,741  13.02% 
16/03/2023 39,500  592,500,000  0 (0.00 %)    39,500  592,500,000  117,417,041  13.01% 
15/03/2023 8,100  122,715,000  0 (0.00 %)    8,200  124,230,000  100  1,515,000  117,455,541  13.00% 
14/03/2023 13,500  201,825,000  0 (0.00 %)    14,500  216,775,000  1,000  14,950,000  117,454,941  13.00% 
13/03/2023 44,200  676,260,000  0 (0.00 %)    53,000  810,900,000  8,800  134,640,000  117,428,941   
10/03/2023 29,100  445,230,000  0 (0.00 %)    29,400  449,820,000  300  4,590,000  117,473,141  12.99% 
09/03/2023 -37,300  -574,420,000  0 (0.00 %)    11,700  180,180,000  49,000  754,600,000  117,501,441  12.98% 
08/03/2023 28,100  434,145,000  0 (0.00 %)    29,200  451,140,000  1,100  16,995,000  117,510,841  12.98% 
07/03/2023 15,700  240,995,000  0 (0.00 %)    18,000  276,300,000  2,300  35,305,000  117,535,541  12.97% 
06/03/2023 6,500  99,450,000  0 (0.00 %)    11,000  168,300,000  4,500  68,850,000  117,553,541  12.97% 
03/03/2023 13,300  205,485,000  0 (0.00 %)    13,300  205,485,000  117,564,241  12.96% 
02/03/2023 38,900  602,950,000  0 (0.00 %)    39,200  607,600,000  300  4,650,000  117,576,941  12.96% 
01/03/2023 22,786  339,511,400  0 (0.00 %)    23,386  348,451,400  600  8,940,000  117,608,141  12.95% 
28/02/2023 -3,000  -44,400,000  0 (0.00 %)    5,000  74,000,000  8,000  118,400,000  117,624,527  12.94% 
27/02/2023 11,500  169,050,000  0 (0.00 %)    18,500  271,950,000  7,000  102,900,000  117,626,027  12.94% 
24/02/2023 12,200  179,340,000  0 (0.00 %)    15,700  230,790,000  3,500  51,450,000  117,641,627  13.17% 
23/02/2023 18,500  272,875,000  0 (0.00 %)    19,100  281,725,000  600  8,850,000  117,653,827  12.94% 
22/02/2023 12,100  178,475,000  0 (0.00 %)    17,900  264,025,000  5,800  85,550,000  117,670,627  12.93% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.