TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PLX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/10/2022 187,200  6,027,840,000  32.2 (-2.42 %)    220,900  7,112,980,000  33,700  1,085,140,000  37,302,765   
05/10/2022 178,100  5,877,300,000  33 (3.13 %)    180,500  5,956,500,000  2,400  79,200,000  37,363,223   
04/10/2022 136,100  4,355,200,000  32 (-1.08 %)    171,400  5,484,800,000  35,300  1,129,600,000  37,237,323   
03/10/2022 -107,354  -3,472,901,900  32.35 (-1.67 %)    41,088  1,329,196,800  148,442  4,802,098,700  37,386,523   
30/09/2022 -228,900  -7,530,810,000  32.9 (-4.36 %)    74,500  2,451,050,000  303,400  9,981,860,000  37,356,011   
29/09/2022 19,200  659,520,000  34.35 (-1.58 %)    21,000  721,350,000  1,800  61,830,000  37,421,081   
28/09/2022 -56,900  -1,985,810,000  34.9 (-1.41 %)    7,500  261,750,000  64,400  2,247,560,000  37,410,361   
27/09/2022 -730  -25,842,000  35.4 (-1.94 %)    8,700  307,980,000  9,430  333,822,000  37,152,331   
26/09/2022 48,480  1,750,128,000  36.1 (-2.96 %)    79,200  2,859,120,000  30,720  1,108,992,000  36,823,531   
23/09/2022 -251,830  -9,368,076,000  37.2 (-1.06 %)    13,200  491,040,000  265,030  9,859,116,000  36,896,731   
22/09/2022 -321,500  -12,072,325,000  37.55 (-0.92 %)    16,000  600,800,000  337,500  12,673,125,000  36,628,731   
21/09/2022 1,700  64,430,000  37.9 (-0.26 %)    7,700  291,830,000  6,000  227,400,000  36,621,631   
20/09/2022 -259,900  -9,876,200,000  38 (0.00 %)    21,300  809,400,000  281,200  10,685,600,000  36,584,681   
19/09/2022 30,100  1,143,800,000  38 (-3.06 %)    53,200  2,021,600,000  23,100  877,800,000  36,216,181   
16/09/2022 18,269  715,231,350  39.15 (-0.38 %)    60,919  2,384,978,850  42,650  1,669,747,500  36,150,981   
15/09/2022 -355,300  -4,562,520,000  39.3 (-0.25 %)    34,500  102,440,000  389,800  4,664,960,000  36,113,900   
14/09/2022 -115,800  428,535,000  39.4 (-1.75 %)    2,600  428,535,000  118,400  36,130,700   
13/09/2022 -85,000  428,535,000  40.1 (-0.50 %)    13,000  428,535,000  98,000  36,073,500   
12/09/2022 -6,800  -2,010,000,000  40.25 (0.12 %)    8,900  393,960,000  15,700  2,403,960,000  35,947,300   
09/09/2022 -50,000  -2,010,000,000  40.2 (1.01 %)    9,800  393,960,000  59,800  2,403,960,000  35,634,000   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.