MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PJS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
08/12/2022 0.00  9.00  9.00  0.00 (0.00 %)    9.00  0.00  0.00  0.00 
06/12/2022 0.00  9.00  9.00  0.00 (0.00 %)    9.00  0.0  0.00  0.00 
05/12/2022 0.00  9.00  9.00  0.00 (0.00 %)    9.00  0.00  0.00  0.00 
02/12/2022 0.00  9.00  9.00  0.00 (0.00 %)    9.00  0.0  0.00  0.00 
01/12/2022 0.00  9.00  9.00  -1.20 (-11.76 %)    3,000  27,000,000  10.20  9.00  9.00  9.00 
30/11/2022 0.00  10.20  10.20  0.00 (0.00 %)    10.20  0.0  0.00  0.00 
29/11/2022 0.00  10.20  10.20  -1.60 (-13.56 %)    5,300  54,060,000  11.80  10.20  10.20  10.20 
28/11/2022 0.00  11.80  11.80  0.00 (0.00 %)    11.80  0.0  0.00  0.00 
25/11/2022 0.00  11.80  11.80  0.00 (0.00 %)    11.80  0.00  0.00  0.00 
23/11/2022 0.00  11.80  11.80  0.00 (0.00 %)    11.80  0.0  0.00  0.00 
22/11/2022 0.00  11.70  11.76  -1.30 (-10.00 %)    3,200  37,640,000  13.00  12.50  12.50  11.50 
21/11/2022 0.00  13.00  13.00  -1.00 (-7.14 %)    600  7,800,000  14.00  13.0  13.00  13.00 
18/11/2022 14.00  14.00  14.00  0.00 (0.00 %)    14.00  14.00  14.00  14.00 
17/11/2022 14.00  14.00  14.00  -8.10 (-36.65 %)    16,700  233,800,000  22.10  14.0  14.00  14.00 
16/11/2022 22.10  22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    22.10  22.10  22.10  22.10 
15/11/2022 22.10  22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    22.10  22.1  22.10  22.10 
14/11/2022 22.10  22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    22.10  22.10  22.10  22.10 
11/11/2022 22.10  22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    22.10  22.1  22.10  22.10 
10/11/2022 22.10  22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    22.10  22.10  22.10  22.10 
09/11/2022 22.10  22.10  22.10  0.00 (0.00 %)    22.10  22.1  22.10  22.10 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.