MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PHR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/02/2023 4,900  212,905,000  43.45 (-0.34 %)    46,900  2,037,805,000  42,000  1,824,900,000  48,255,238   
01/02/2023 -55,300  -2,411,080,000  43.6 (-4.18 %)    6,000  261,600,000  61,300  2,672,680,000  48,269,138   
31/01/2023 40,200  1,829,100,000  45.5 (1.79 %)    46,300  2,106,650,000  6,100  277,550,000  48,261,938   
30/01/2023 7,200  321,840,000  44.7 (-2.40 %)    40,200  1,796,940,000  33,000  1,475,100,000  48,280,838   
27/01/2023 14,500  663,375,000  45.75 (5.17 %)    27,700  1,267,275,000  13,200  603,900,000  48,314,638   
19/01/2023 49,000  2,131,500,000  43.5 (2.11 %)    76,400  3,323,400,000  27,400  1,191,900,000  48,342,238   
18/01/2023 56,900  2,423,940,000  42.6 (0.71 %)    63,300  2,696,580,000  6,400  272,640,000  48,415,838   
17/01/2023 32,100  1,357,830,000  42.3 (4.70 %)    32,200  1,362,060,000  100  4,230,000  48,463,938   
16/01/2023 39,200  1,581,720,000  40.35 (0.88 %)    42,000  1,694,700,000  2,800  112,980,000  48,485,538   
13/01/2023 -6,100  -244,000,000  40 (-0.74 %)    9,100  364,000,000  15,200  608,000,000  48,527,538   
12/01/2023 -9,500  -382,850,000  40.3 (0.50 %)    1,100  44,330,000  10,600  427,180,000  48,529,038   
11/01/2023 9,700  388,970,000  40.1 (0.25 %)    9,700  388,970,000  48,521,938   
10/01/2023 33,100  1,324,000,000  40 (-2.20 %)    40,700  1,628,000,000  7,600  304,000,000  48,506,638   
09/01/2023 25,930  1,060,537,000  40.9 (-1.21 %)    34,130  1,395,917,000  8,200  335,380,000  48,529,438   
06/01/2023 -10,500  -434,700,000  41.4 (-0.48 %)    14,500  600,300,000  25,000  1,035,000,000  48,563,568  13.16% 
05/01/2023 -6,300  -262,080,000  41.6 (0.48 %)    11,600  482,560,000  17,900  744,640,000  48,566,018  13.16% 
04/01/2023 -11,550  -478,170,000  41.4 (0.98 %)    500  20,700,000  12,050  498,870,000  48,573,018  13.15% 
03/01/2023 6,600  270,600,000  41 (4.06 %)    11,200  459,200,000  4,600  188,600,000  48,549,718  13.17% 
30/12/2022 -5,500  -216,700,000  39.4 (-1.01 %)    4,200  165,480,000  9,700  382,180,000  48,560,918  13.16% 
29/12/2022 9,300  370,140,000  39.8 (-1.97 %)    23,400  931,320,000  14,100  561,180,000  48,536,618  13.18% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.