MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PDR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      322,311,160            28,928,987  28/12/2022  293,382,173  43.68  
PDR Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT      1,564,985  2,000,000    26/12/2022  24/01/2023  1,315,000    18/01/2023  2,879,985  0.43  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      292,019,173            3,519,300  20/12/2022  288,499,873  42.95  
PDR Đoàn Viết Đại Từ Thành viên HĐQT độc lập      1,188,113  850,000    11/12/2022  09/01/2023  644,800    09/01/2023  1,832,913  0.27  
PDR Công ty TNHH OMVEST       35,000    08/12/2022  08/12/2022  35,000    08/12/2022  35,000  0.01  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      292,782,173            763,000  01/12/2022  292,019,173  43.48  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      293,382,173            600,000  30/11/2022  292,782,173  43.59  
PDR Nguyễn Thị Kim Cương Mẹ  Trần Trọng Gia Vinh  Thành viên HĐQT độc lập  82,400    82,400  29/11/2022  26/12/2022    34,900  26/12/2022  47,500  0.01  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       73,602,000            6,000,000  28/11/2022  67,602,000  10.07  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      329,025,160            6,714,000  27/11/2022  311,311,160  46.35  
PDR Bùi Quang Anh Vũ Tổng GĐ      3,211,105  20,000,000    23/11/2022  22/12/2022  18,010,000    19/12/2022  21,221,105  3.16  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      332,150,160            3,125,000  21/11/2022  329,025,160  48.99  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      253,690,510    10,000,000  27/02/2022  28/03/2022    10,000,000  27/02/2022  243,690,510  36.28  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       44,000,000  10,000,000    27/02/2022  28/03/2022  10,000,000    27/02/2022  54,000,000  8.04  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      277,690,510    24,000,000  07/02/2022  08/03/2022    24,000,000  07/02/2022  253,690,510  37.77  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       20,000,000  24,000,000    07/02/2022  08/03/2022  24,000,000    07/02/2022  44,000,000  6.55  
PDR Công ty TNHH Phát Đạt Holdings       20,000,000    18/01/2022  16/02/2022  20,000,000    19/01/2022  20,000,000  2.98  
PDR Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT      297,690,510    20,000,000  17/01/2022  15/02/2022    20,000,000  19/01/2022  277,690,510  41.34  
PDR Trần Thị Hường Phó Chủ tịch HĐQT      1,997,208    43,800  08/12/2021  04/01/2022    43,800  29/12/2021  1,953,408  0.29  
PDR Nguyễn Thanh Thảo Phó Tổng GĐ      134,822    4,800  17/11/2021  29/11/2021    4,800  29/11/2021  130,022  0.02  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.