MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PC1 - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PC1 Vũ Ánh Dương Phó Tổng GĐ      378,118  450,000    23/11/2022  16/12/2022  402,500    23/11/2022  780,618  0.29  
PC1 Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      56,823,715  1,000,000    15/11/2022  28/11/2022  1,000,000    15/11/2022  57,823,715  21.38  
PC1 Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      36,551,853  4,679,040    12/11/2021  10/12/2021  4,679,041    01/12/2021  49,411,927  18.27  
PC1 Nguyễn Nhật Tân Phó Tổng GĐ      4,679,041    4,679,040  12/11/2021  10/12/2021    4,679,041  01/12/2021  1,061,808  0.39  
PC1 Nguyễn Nhật Tân Phó Tổng GĐ      6,179,041    1,500,000  01/11/2021  26/11/2021    1,500,000  01/11/2021  4,679,041  1.73  
PC1 Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      35,051,853  1,500,000    01/11/2021  26/11/2021  1,500,000    01/11/2021  36,551,853  13.52  
PC1 CTCP BEHS       34,786,924              28/10/2021  34,786,924  12.86  
PC1 Vũ Văn Tứ Phó Tổng GĐ      444,129    444,120  15/10/2021  10/11/2021    444,120  22/10/2021  0.00  
PC1 Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      34,607,733  444,120    15/10/2021  10/11/2021  444,120    22/10/2021  35,051,853  12.96  
PC1 Grinling International Limited       120,000            120,000  13/05/2020    0.00  
PC1 Amersham Industries Limited       5,386,416            5,386,416  13/05/2020    0.00  
PC1 CTCP BEHS       26,090,302          2,191,750    13/05/2020  28,282,052  10.46  
PC1 Vietnam Enterprise Investments Limited       17,546,606            17,546,606  13/05/2020    0.00  
PC1 CTCP BEHS               26,090,302    11/05/2020  26,090,302  9.65  
PC1 Vietnam Enterprise Investments Limited       17,546,606            17,546,606  11/05/2020    0.00  
PC1 Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      28,629,778  500,000    19/03/2020  20/04/2020  210,000    20/04/2020  28,839,778  10.66  
PC1 Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT      28,129,778  500,000    02/10/2019  31/10/2019  500,000    30/10/2019  28,629,778  10.59  
PC1 Trần Thị Lan Phương Vợ  Nguyễn Quang Vũ  Thành viên BKS  46,273    46,000  30/09/2019  30/09/2019    46,000  30/09/2019  273  0.00  
PC1 Nguyễn Quang Vũ Thành viên BKS      33,196    33,000  27/09/2019  25/10/2019    33,000  30/09/2019  196  0.00  
PC1 Norges Bank       855,420            54,420  23/07/2019  801,000  0.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.