MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK PAP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 13.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
18/05/2023 13.9 (0.00 %)    100  100   100  100   0
17/05/2023 13.9 (14.88 %)    100  100   200  100   -100
16/05/2023 12.1 (0.00 %)    100  100   NaN   100
15/05/2023 12.1 (0.00 %)    NaN   1,000  1,000   -1,000
12/05/2023 12.1 (0.00 %)    1,000  1,000   NaN   1,000
11/05/2023 12.1 (0.00 %)    1,800  1,800   2,900  2,900   -1,100
10/05/2023 12.1 (0.00 %)    100  100   NaN   100
09/05/2023 12.1 (0.00 %)    200  100   NaN   200
08/05/2023 12.1 (0.00 %)    100  100   NaN   100
05/05/2023 12.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
04/05/2023 12.1 (0.00 %)    100  100   NaN   100
28/04/2023 12.1 (0.00 %)    1,400  1,400   NaN   1,400
27/04/2023 12.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/04/2023 12.1 (0.00 %)    700  233   NaN   700
25/04/2023 12.1 (0.00 %)    1,100  220   2,900  2,900   -1,800
24/04/2023 12.1 (0.00 %)    1,300  217   NaN   1,300
21/04/2023 9.2 (-39.47 %)    2,000  1,000   2,100  700   -100
20/04/2023 15.2 (0.00 %)    100  33   1,800  600   -1,700
19/04/2023 15.2 (0.00 %)    300  150   700  700   -400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.