TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK NVT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
24/06/2022 11.40  11.40  0.20 (1.79 %)    23,100  257,000,000  11.50  11.50  10.90 
23/06/2022 11.20  11.20  0.20 (1.82 %)    21,900  239,000,000  11.10  11.20  10.85 
22/06/2022 11.00  11.00  0.30 (2.80 %)    10,300  112,000,000  11.30  11.30  10.00 
21/06/2022 10.70  10.70  -0.80 (-6.96 %)    36,200  395,000,000  12.20  12.20  10.65 
20/06/2022 11.45  11.45  -0.85 (-6.91 %)    34,000  397,000,000  11.45  12.95  11.45 
17/06/2022 12.30  12.30  -0.90 (-6.82 %)    21,000  264,000,000  12.40  13.75  12.30 
16/06/2022 13.20  13.20  0.10 (0.76 %)    10,900  145,000,000  13.90  13.90  13.10 
15/06/2022 13.05  13.05  -0.95 (-6.79 %)    68,800  905,000,000  13.50  14.90  13.05 
14/06/2022 14.00  14.00  -0.60 (-4.11 %)    8,700  121,000,000  13.55  14.55  13.55 
13/06/2022 14.55  14.55  -1.05 (-6.73 %)    57,700  840,000,000  14.55  14.90  14.55 
10/06/2022 15.60  15.60  0.10 (0.65 %)    67,400  1,071,000,000  16.45  16.45  15.50 
09/06/2022 15.45  15.45  0.95 (6.55 %)    24,000  370,000,000  15.45  15.45  14.95 
08/06/2022 14.45  14.45  0.85 (6.25 %)    45,700  627,000,000  1,197,700  15,570,100,000  12.75  14.45  12.75 
07/06/2022 13.55  13.55  -0.45 (-3.21 %)    47,400  633,000,000  13.95  14.00  13.05 
06/06/2022 14.00  14.00  -1.00 (-6.67 %)    22,900  333,000,000  14.95  15.00  14.00 
03/06/2022 15.00  15.00  -0.60 (-3.85 %)    51,800  763,000,000  15.05  15.40  14.50 
02/06/2022 15.55  15.55  0.25 (1.63 %)    14,800  229,000,000  15.75  15.75  15.20 
01/06/2022 15.25  15.25  -0.65 (-4.09 %)    56,900  863,000,000  15.90  15.90  14.80 
31/05/2022 15.90  15.90  -0.20 (-1.24 %)    50,100  799,000,000  16.10  16.20  15.55 
30/05/2022 16.10  16.10  0.10 (0.63 %)    27,000  434,000,000  16.00  16.50  15.90 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.