MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NTW - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NTW Ngô Dương Đại Giám đốc      25,000  5,000    17/09/2020  15/10/2020  5,000    29/09/2020  30,000  0.30  
NTW Ngô Dương Đại Giám đốc      17,900  12,100    22/07/2020  20/08/2020  7,100    19/08/2020  25,000  0.25  
NTW Ngô Dương Đại Giám đốc      13,595  6,405    16/04/2020  14/05/2020          0.00  
NTW Ngô Dương Đại Giám đốc      13,595  6,405    16/04/2020  14/05/2020  4,305    12/05/2020  17,900  0.18  
NTW Ngô Dương Đại Giám đốc      2,393  17,607    08/03/2020  06/04/2020  11,202    05/04/2020  13,595  0.14  
NTW Ngô Dương Đại Giám đốc      20,000    05/12/2019  02/01/2020  2,393    02/01/2020  2,393  0.02  
NTW America LLC       1,049,299          2,800    22/02/2017  1,052,099  10.52  
NTW America LLC       969,199          12,000    15/08/2016  981,199  9.81  
NTW America LLC       761,200          147,099    08/05/2016  908,299  9.08  
NTW America LLC       497,600          2,600    16/02/2016  500,200  5.00  
NTW Nguyễn Viết Hưng Thành viên BKS      34,000    4,000  17/12/2015  14/01/2016    2,000  05/01/2016  32,000  0.32  
NTW America LLC       449,400          2,000    27/08/2015  451,400  4.51  
NTW America LLC       399,100          5,000    19/07/2015  404,100  4.04  
NTW America LLC       346,100          5,400    08/06/2015  351,500  3.52  
NTW America LLC       291,900          20,000    05/05/2015  311,900  3.12  
NTW America LLC       245,300          9,400    21/04/2015  254,700  2.55  
NTW Nguyễn Cao Hà Thành viên HĐQT      3,000    3,000  24/06/2014  23/07/2014    3,000  14/07/2014    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.