MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NQB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NQB Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương       4,307,000  2,758,000    18/05/2023  16/06/2023          0.00  
NQB Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương               4,307,000    21/03/2023  4,307,000  25.00  
NQB CTCP Đầu tư Ngành nước DNP       4,307,000    4,307,000  15/03/2023  13/04/2023    4,307,000  21/03/2023    0.00  
NQB Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI       2,392,004            2,392,004  29/12/2021    0.00  
NQB Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI               2,392,004    03/01/2020  2,392,004  13.88  
NQB Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình       11,381,504    2,395,000  31/12/2019  22/01/2020    2,395,000  06/01/2020  8,986,504  52.16  
NQB CTCP Đầu tư Ngành nước DNP       370,000          3,937,000    10/05/2019  4,307,000  25.00  
NQB Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI       4,300,000            4,300,000  10/05/2019    0.00  
NQB Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình       16,538,504            5,157,000  21/06/2018  11,381,504  66.06  
NQB Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI               4,300,000    21/06/2018  4,300,000  24.96  
NQB Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình       16,538,504    5,157,000  18/06/2018  17/07/2018          0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.