MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NAF - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NAF Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch HĐQT      2,225,805    1,200,000  19/01/2022  18/02/2022    1,156,400  17/02/2022  1,069,405  2.11  
NAF Hồ Thị Loan Giám đốc kinh doanh công nghiệp      112,607    101,200  16/12/2021  14/01/2022    96,200  14/01/2022  16,407  0.03  
NAF Hồ Hải Quân Giám đốc Nhân sự      185,904    110,000  16/12/2021  14/01/2022    101,200  14/01/2022  84,704  0.17  
NAF Đặng Thị Thắm Thư ký công ty      51,320  2,400    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Nguyễn Quốc Huân Thành Viên HĐQT      50,000    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Ngô Sỹ Mạnh Quyền giám đốc Sản xuất và Công nghệ      91,591  73,400    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Hồ Thị Loan Giám đốc kinh doanh công nghiệp      101,207  11,400    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Phan Thị Minh Châu Phó Chủ tịch HĐQT      2,070,805  155,000    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Nguyễn Thị Phương Hồng Quyền Giám đốc Kế hoạch và Cung ứng      12,232  11,400    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Nguyễn Mạnh Cường Con  Nguyễn Mạnh Hùng  Chủ tịch HĐQT  101,200  4,200    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Nguyễn Thị Trang Quyền Giám đốc Tài chính      133,141  93,400    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Đặng Thị Loan Kế toán trưởng      81,659  3,000    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Hồ Hải Quân Giám đốc Nhân sự      112,504  72,400    28/10/2021  01/11/2021          0.00  
NAF Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT      23,079,323  447,900    28/10/2021  01/11/2021  447,900    01/11/2021  23,527,223  46.53  
NAF Phan Quốc Vinh Em  Phan Thị Minh Châu  Thành viên HĐQT  44,210    44,210  15/12/2020  14/01/2021    44,210  30/12/2020    0.00  
NAF Endurance Capital Vietnam I Ltd       3,983,267    1,500,000  23/11/2020  22/12/2020    1,000,000  22/12/2020  2,983,267  5.90  
NAF Ryan Walter Galloway Phó Tổng GĐ      98,110    98,110  28/10/2020  25/11/2020    98,110  28/10/2020    0.00  
NAF Ryan Walter Galloway Phó TGĐ       232,100    116,000        133,990  29/09/2020  98,110  0.19  
NAF Phạm Duy Thái Thành viên HĐQT      449,966  55,000    29/09/2020  28/10/2020  50,910    28/10/2020  500,876  0.99  
NAF Ryan Walter Galloway Giám đốc Kinh doanh      10,730    10,730  02/07/2020  30/07/2020    10,730  02/07/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.