MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MVY - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MVY Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc       1,389,481    1,389,481  16/12/2020  14/01/2021      14/01/2021  1,389,481  23.27  
MVY CTCP Đầu tư xây lắp và Thương mại Tân Việt       1,000,000            1,000,000  06/01/2020    0.00  
MVY Nguyễn Văn Dương               1,000,000    06/01/2020  1,000,000  16.75  
MVY CTCP Đầu tư xây lắp và Thương mại Tân Việt       2,000,000            1,000,000  28/11/2019  1,000,000  16.75  
MVY Đồng Hải Anh               1,000,000    28/11/2019  1,000,000  16.75  
MVY Đồng Hải Anh               1,000,000    28/11/2019  1,000,000  16.75  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.