MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MNB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MNB Phan Văn Hải Trưởng BKS      72,961  23,000    27/11/2022  29/11/2022  23,000    27/11/2022  95,961  0.50  
MNB Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thành viên BKS      19,100  11,500    27/11/2022  29/11/2022  11,500    27/11/2022  30,600  0.16  
MNB Nguyễn Ngọc Lân Phó Tổng GĐ      68,700  23,000    27/11/2022  29/11/2022  23,000    27/11/2022  91,700  0.48  
MNB Nguyễn Xuân Đông Thành viên HĐQT      10,500    11/11/2022  17/11/2022  10,500    14/11/2022  10,500  0.05  
MNB Đào Duy Lẹ Phó Tổng GĐ      5,000  6,300    11/11/2022  17/11/2022  6,300    15/11/2022  11,300  0.06  
MNB Lê Thị Ngọc Diệu Phó Tổng GĐ      95,862  41,300    11/11/2022  17/11/2022  41,300    14/11/2022  137,162  0.72  
MNB Lê Thanh Hoàng Phó Tổng GĐ      8,000  16,600    11/11/2022  17/11/2022  16,600    16/11/2022  24,600  0.13  
MNB Đoàn Minh Đức Phó Tổng GĐ      21,100    09/11/2022  17/11/2022  21,100    16/11/2022  21,100  0.11  
MNB Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thành viên BKS      1,200  17,900    08/11/2022  17/11/2022  17,900    14/11/2022  19,100  0.10  
MNB Phạm Thị Thanh Nhàn Em ruột  Phạm Phú Cường  Chủ tịch HĐQT  10,100    06/11/2022  17/11/2022  10,100    14/11/2022  10,100  0.05  
MNB Đinh Văn Thập Thành viên HĐQT      5,500  10,000    06/11/2022  17/11/2022  10,000    17/11/2022  15,500  0.08  
MNB Mai Văn Hoàng Dũng Phó Tổng GĐ      7,504  36,900    06/11/2022  17/11/2022  36,900    13/11/2022  44,404  0.23  
MNB Phan Văn Hải Trưởng BKS      21,361  51,600    06/11/2022  17/11/2022  51,600    14/11/2022  72,961  0.38  
MNB Lê Thị Hà Chi Phó Tổng GĐ      17,200  29,000    06/11/2022  17/11/2022  29,000    14/11/2022  46,200  0.24  
MNB Phạm Phú Cường Chủ tịch HĐQT      177,622  58,000    06/11/2022  17/11/2022  58,000    13/11/2022  235,622  1.23  
MNB Nguyễn Ngọc Lân Phó Tổng GĐ      35,000  33,700    06/11/2022  17/11/2022  33,700    15/11/2022  68,700  0.36  
MNB Đặng Minh Tuyến Trưởng phòng Kế toán      10,100    06/11/2022  17/11/2022  10,100    15/11/2022  10,100  0.05  
MNB La Văn Tốt       1,200,900          483,820    13/10/2022  1,684,720  8.82  
MNB La Văn Tốt       102,400          1,098,500    06/10/2022  1,200,900  6.28  
MNB CTCP 4M       4,530,000          331,206    07/07/2021  4,861,206  25.44  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.