MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/12/2022 -300  -4,095,000  13.65 (6.23 %)    1,800  24,570,000  2,100  28,665,000  42,252   
07/12/2022 17,013  218,617,050  12.85 (-1.53 %)    24,023  308,695,550  7,010  90,078,500  37,069   
06/12/2022 -137,710  -1,797,115,500  13.05 (0.38 %)    7,500  97,875,000  145,210  1,894,990,500     
05/12/2022 4,986  64,818,000  13 (7.00 %)    11,969  155,597,000  6,983  90,779,000     
02/12/2022 19,308  234,592,200  12.15 (6.58 %)    80,400  976,860,000  61,092  742,267,800  69   
01/12/2022 -4,700  -53,580,000  11.4 (-0.44 %)    2,800  31,920,000  7,500  85,500,000  69   
30/11/2022 -11,900  -136,255,000  11.45 (0.00 %)    11,900  136,255,000  69   
29/11/2022 146,563  1,678,146,350  11.45 (0.88 %)    226,963  2,598,726,350  80,400  920,580,000  33   
28/11/2022 -2,000  -22,700,000  11.35 (6.57 %)    800  9,080,000  2,800  31,780,000  46   
25/11/2022 77,564  826,056,600  10.65 (6.61 %)    77,600  826,440,000  36  383,400  46   
24/11/2022 -222,596  -2,223,734,040  9.99 (1.73 %)    4,354  43,496,460  226,950  2,267,230,500  8,646   
23/11/2022 -462  -4,536,840  9.82 (-1.41 %)    338  3,319,160  800  7,856,000     
22/11/2022 -66,250  -659,850,000  9.96 (2.15 %)    2,750  27,390,000  69,000  687,240,000  50   
21/11/2022 -13,000  -126,750,000  9.75 (-2.50 %)    13,000  126,750,000     
18/11/2022 -271  -2,710,000  10 (4.93 %)    17  170,000  288  2,880,000     
17/11/2022 -2,800  -26,684,000  9.53 (6.92 %)    2,800  26,684,000  17   
16/11/2022 62  635,500  10.25 (6.77 %)    62  635,500     
15/11/2022 5,424  51,961,920  9.58 (-6.99 %)    5,424  51,961,920  62   
14/11/2022 23,383  240,844,900  10.3 (-3.74 %)    23,400  241,020,000  17  175,100  86   
11/11/2022 9,830  105,181,000  10.7 (0.00 %)    9,830  105,181,000  17,886   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.