MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KHP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KHP Đỗ Duy Nhật Con rể  Nguyễn Hữu Tâm  Thành viên HĐQT độc lập  87,558    87,558  29/03/2022  27/04/2022      27/04/2022  87,558  0.15  
KHP Đỗ Duy Nhật Con rể  Nguyễn Hữu Tâm  Thành viên HĐQT độc lập  157,558    157,558  21/02/2022  22/03/2022    70,000  22/03/2022  87,558  0.15  
KHP Đỗ Duy Nhật Con rể  Nguyễn Hữu Tâm  Thành viên HĐQT độc lập  153,618    153,618  10/01/2022  08/02/2022      08/02/2022  153,618  0.26  
KHP Bùi Thị Minh Tú Con dâu  Nguyễn Hữu Tâm  Thành viên HĐQT độc lập  47,800    47,800  29/11/2021  28/12/2021    31,700  28/12/2021  16,100  0.03  
KHP Trần Đăng Hiền Phó Tổng GĐ      68,025    60,000  22/11/2021  21/12/2021    60,000  23/11/2021  8,025  0.01  
KHP Bùi Thị Minh Tú Con dâu  Nguyễn Hữu Tâm  Thành viên HĐQT độc lập  107,880    60,000  15/11/2021  14/12/2021    60,000  23/11/2021  47,800  0.08  
KHP Trần Đăng Hiền Phó Tổng GĐ      168,025    100,000  12/11/2021  11/12/2021    100,000  12/11/2021  68,025  0.12  
KHP Ngô Xuân Thủy vợ  Trần Đăng Hiền  Phó Tổng GĐ  45,119    45,000  05/11/2021  04/12/2021    45,000  05/11/2021  119  0.00  
KHP Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       2,877,744            93,600  13/04/2021  2,784,144  4.73  
KHP Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       3,427,744            199,000  08/04/2021  3,228,744  5.48  
KHP Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       4,011,844            116,000  01/04/2021  3,895,844  6.61  
KHP Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity       4,501,144            114,800  09/03/2021  4,386,344  7.45  
KHP America LLC       2,810,748            38,420  19/10/2020  2,772,328  4.71  
KHP America LLC       1,994,320          43,950    08/03/2019  2,038,270  3.46  
KHP Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity               3,376,960    14/11/2017  3,376,960  5.73  
KHP Halley Sicav - Halley Asian Prosperity       3,376,960            3,376,960  14/11/2017    0.00  
KHP Halley Sicav - Halley Asian Prosperity       3,197,590          86,000    04/06/2015  3,283,590  5.57  
KHP Halley Sicav-Halley Asian Property       2,798,120          19,200    01/08/2014  2,817,320  4.78  
KHP Halley Sicav-Halley Asian Property       1,884,000          126,000    13/05/2014  2,010,000  3.41  
KHP Halley Sicav-Halley Asian Property       2,010,000          675,120    13/05/2014  2,685,120  4.56  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.