TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK KDM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
KDM Đỗ Thị Hà Thành viên HĐQT      100,000    100,000  29/12/2021  26/01/2022    100,000  07/01/2022    0.00  
KDM Mai Lệ Huyền       369,200            140,100  06/12/2021  229,100  3.23  
KDM Nguyễn Đình Hùng       789,700            72,000  01/12/2021  717,700  10.11  
KDM Mai Lệ Huyền       860,000            90,000  18/11/2021  770,000  10.85  
KDM Mai Lệ Huyền       1,626,100            766,100  17/11/2021  860,000  12.11  
KDM Mai Lệ Huyền       1,770,000            143,900  16/11/2021  1,626,100  22.90  
KDM Nguyễn Đình Hùng       1,000,000            210,300  04/10/2021  789,700  11.12  
KDM Mai Lệ Huyền       1,477,900          292,100    28/09/2021  1,770,000  24.93  
KDM Mai Lệ Huyền       2,477,900            1,000,000  05/07/2021  1,477,900  20.82  
KDM Nguyễn Đình Hùng               1,000,000    05/07/2021  1,000,000  14.08  
KDM Đỗ Yến Vy       391,400            55,000  01/06/2021  336,400  4.74  
KDM Lê Thị Bích Lan       356,700            15,800  20/05/2021  340,900  4.80  
KDM Lê Thị Bích Lan       342,700          14,000    29/04/2021  356,700  5.02  
KDM Đỗ Thị Hà Thành viên HĐQT      100,000    27/04/2021  26/05/2021  100,000    27/04/2021  100,000  1.41  
KDM Đỗ Yến Vy       340,100          50,200    23/04/2021  390,300  5.50  
KDM Phan Thanh Dũng       489,100            322,400  05/04/2021  166,700  2.35  
KDM Phan Thanh Dũng       656,300            167,200  02/04/2021  489,100  6.89  
KDM Phan Thanh Dũng       835,500          4,000  183,200  01/04/2021  656,300  9.24  
KDM Phan Thanh Dũng       897,200            61,700  31/03/2021  835,500  11.77  
KDM Phan Thanh Dũng       980,200            83,000  30/03/2021  897,200  12.64  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.