TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK KBC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 50,600  1,593,900,000  31.5 (-0.94 %)    70,900  2,233,350,000  20,300  639,450,000  170,782,978  14.50% 
05/07/2022 -72,600  -2,308,680,000  31.8 (-2.15 %)    9,700  308,460,000  82,300  2,617,140,000  170,833,578  19.33% 
04/07/2022 -70,700  -2,282,370,000  32.5 (-0.31 %)    2,400  77,520,000  73,100  2,359,890,000  170,611,878   
01/07/2022 22,700  738,885,000  32.55 (-0.46 %)    92,400  3,007,620,000  69,700  2,268,735,000  170,616,478  19.36% 
30/06/2022 -104,200  -3,407,340,000  32.7 (-1.51 %)    53,300  1,742,910,000  157,500  5,150,250,000  170,672,578  19.35% 
29/06/2022 779,200  26,060,420,000  33.2 (2.15 %)    815,500  27,269,440,000  36,300  1,209,020,000  170,539,478  19.38% 
28/06/2022 202,200  6,561,390,000  32.45 (1.41 %)    388,600  12,610,070,000  186,400  6,048,680,000  170,820,178  19.33% 
27/06/2022 823,700  26,215,800,000  32 (6.31 %)    1,358,500  43,170,710,000  534,800  16,954,910,000  171,138,478  19.27% 
24/06/2022 1,154,700  34,756,470,000  30.1 (1.35 %)    1,225,000  36,872,500,000  70,300  2,116,030,000  172,449,478  19.05% 
23/06/2022 601,000  17,849,700,000  29.7 (4.21 %)    648,500  19,260,450,000  47,500  1,410,750,000  173,460,478  18.87% 
22/06/2022 196,300  5,594,550,000  28.5 (-0.35 %)    410,300  11,693,550,000  214,000  6,099,000,000  173,990,878  18.78% 
21/06/2022 243,700  6,969,820,000  28.6 (-2.39 %)    361,800  10,347,480,000  118,100  3,377,660,000  174,109,278  18.76% 
20/06/2022 -187,400  -7,488,285,000  39.1 (-6.90 %)    103,000  4,196,995,000  290,400  11,685,280,000  174,458,978  18.70% 
17/06/2022 646,900  27,169,800,000  42 (-1.64 %)    659,000  27,678,000,000  12,100  508,200,000  174,559,278  18.68% 
16/06/2022 319,700  13,651,190,000  42.7 (-0.47 %)    322,400  13,766,480,000  2,700  115,290,000  174,622,178  18.67% 
15/06/2022 -29,700  -1,274,130,000  42.9 (-0.23 %)    566,400  24,298,560,000  596,100  25,572,690,000  174,480,378  18.69% 
14/06/2022 230,000  9,890,000,000  43 (1.42 %)    694,200  29,850,600,000  464,200  19,960,600,000  174,816,578  18.63% 
13/06/2022 -202,200  -8,563,170,000  42.35 (-6.92 %)    28,000  1,185,800,000  230,200  9,748,970,000  175,508,478  18.51% 
10/06/2022 93,200  4,240,600,000  45.5 (1.56 %)    95,500  4,345,250,000  2,300  104,650,000  175,106,178  18.58% 
09/06/2022 -324,100  -14,519,680,000  44.8 (0.00 %)    106,200  4,757,760,000  430,300  19,277,440,000  174,881,215  18.62% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.