MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK IDI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
IDI Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng GĐ      10,000,000          2,000,000    27/03/2022  12,000,000  5.27  
IDI Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng GĐ      10,000,000  2,000,000    09/03/2022  06/04/2022  2,000,000    27/03/2022  12,000,000  5.27  
IDI Phạm Đình Nam Phó Tổng GĐ      240,458    240,000  08/03/2022  31/03/2022    240,000  03/03/2022  458  0.00  
IDI Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng GĐ      10,000,000    13/12/2021  11/01/2022  10,000,000    29/12/2021  10,000,000  4.39  
IDI Lê Thanh Thuấn Chủ tịch HĐQT      12,535,000    12,535,000  01/12/2021  29/12/2021    12,535,000  02/12/2021    0.00  
IDI Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai       92,873,888  27,000,000    01/11/2018  29/11/2018  169,580    29/11/2018  93,043,468  40.87  
IDI CTCP Tư vấn và Đầu tư Tài chính (ASTAR)       2,760    2,760  24/09/2018  21/10/2018    2,760  01/10/2018    0.00  
IDI Trương Vĩnh Thành Thành viên HĐQT      22,006    22,000  16/09/2018  09/10/2018    22,000  16/09/2018  0.00  
IDI Trương Vĩnh Thành Thành viên HĐQT      22,000    30/08/2018  30/08/2018  22,000    30/08/2018  22,006  0.01  
IDI Võ Thị Minh Tâm Phó Tổng GĐ      2,002,400    2,002,400  01/08/2018  30/08/2018    2,002,400  05/08/2018    0.00  
IDI Lê Văn Thành Thành viên HĐQT      2,008,535    2,000,000  01/08/2018  29/08/2018    2,000,000  06/08/2018  8,535  0.00  
IDI Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng GĐ      1,000,000    1,000,000  01/08/2018  30/08/2018    1,000,000  06/08/2018    0.00  
IDI Lê Văn Cảnh Phó Tổng GĐ      60,582    51,750  30/07/2018  28/08/2018    51,750  16/08/2018  8,832  0.00  
IDI Lê Văn Chung Phó Tổng GĐ      6,118,698    6,000,000  25/07/2018  23/08/2018    6,000,000  05/08/2018  118,698  0.05  
IDI Trương Vĩnh Thành Thành viên HĐQT      20,286    20,280  16/07/2018  14/08/2018    20,280  17/07/2018  0.00  
IDI Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai       75,067,588    15,200        15,200  21/03/2018  75,052,388  32.97  
IDI Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai       71,346,378  50,000,000    15/03/2018  12/04/2018  21,527,510    12/04/2018  92,873,888  40.80  
IDI Nguyễn Văn Hung Phó Chủ tịch HĐQT      1,001,472    400,000  22/10/2017  20/11/2017    400,000  07/11/2017  601,472  0.26  
IDI Lê Xuân Quế Thành viên HĐQT      421,665    420,000  19/10/2017  17/11/2017    420,000  08/11/2017  1,665  0.00  
IDI Lê Văn Thông Anh  Lê Thanh Thuấn  Chủ tịch HĐQT  2,016,560    2,000,000  17/10/2017  14/11/2017    2,000,000  19/10/2017  16,560  0.01  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.