MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HPH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
18/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
17/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
16/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 15.9 (0.00 %)    100  100   500  500   -400
12/05/2023 15.9 (0.00 %)    1,000  1,000   500  500   500
11/05/2023 15.9 (0.00 %)    500  500   500  500   0
10/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
09/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
08/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
05/05/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
04/05/2023 15.9 (0.00 %)    500  500   NaN   500
28/04/2023 15.9 (0.00 %)    500  500   NaN   500
27/04/2023 15.9 (0.00 %)    NaN   NaN   0
26/04/2023 15.9 (-14.52 %)    100  100   100  100   0
25/04/2023 18.6 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
24/04/2023 18.6 (0.00 %)    NaN   NaN   0
21/04/2023 18.6 (14.81 %)    600  300   100  100   500
20/04/2023 16.2 (0.00 %)    500  500   NaN   500
19/04/2023 16.2 (14.89 %)    300  300   300  300   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.