TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/05/2022 -30,800  -498,960,000  16.2 (0.62 %)    30,800  498,960,000  128,952,175  0.77% 
26/05/2022 9,900  159,390,000  16.1 (0.31 %)    10,000  161,000,000  100  1,610,000  128,952,075  0.77% 
25/05/2022 87,200  1,399,560,000  16.05 (7.00 %)    87,300  1,401,165,000  100  1,605,000  128,962,075  0.77% 
24/05/2022 -98,340,000  15 (0.67 %)    5,960,000  104,300,000  129,042,375  0.74% 
23/05/2022 -6,600  -98,340,000  14.9 (-0.67 %)    400  5,960,000  7,000  104,300,000  129,042,375  0.74% 
20/05/2022 100  1,500,000  15 (1.35 %)    100  1,500,000  129,042,375  0.74% 
19/05/2022 -400  -5,920,000  14.8 (-0.67 %)    400  5,920,000  128,985,475  0.76% 
18/05/2022 -56,500  -841,850,000  14.9 (1.36 %)    500  7,450,000  57,000  849,300,000  128,977,575  0.76% 
17/05/2022 -2,900  -42,485,000  14.65 (6.93 %)    5,000  73,250,000  7,900  115,735,000  128,968,075  0.77% 
16/05/2022 6,700  91,790,000  13.7 (-6.16 %)    16,700  228,790,000  10,000  137,000,000  128,955,575  0.77% 
13/05/2022 25,800  374,965,000  14.55 (-6.73 %)    43,300  637,630,000  17,500  262,665,000  128,972,275  0.77% 
12/05/2022 4,900  77,010,000  15.6 (-6.87 %)    4,900  77,010,000  128,995,475   
11/05/2022 16.75 (1.21 %)    129,000,375   
10/05/2022 -14,200  -235,010,000  16.55 (-0.90 %)    4,900  81,095,000  19,100  316,105,000  129,000,375  0.75% 
09/05/2022 -800  -13,320,000  16.65 (-6.98 %)    200  3,330,000  1,000  16,650,000  129,005,275  0.75% 
06/05/2022 12,200  217,770,000  17.85 (-5.05 %)    12,200  217,770,000  129,005,475  0.75% 
05/05/2022 1,100  21,065,000  18.75 (-2.34 %)    1,100  21,065,000  129,017,575   
04/05/2022 2,100  39,490,000  19.15 (3.51 %)    2,200  41,360,000  100  1,870,000  129,018,675  0.75% 
29/04/2022 1,200  21,890,000  18.5 (0.54 %)    1,200  21,890,000  129,020,875  0.75% 
28/04/2022 300  5,545,000  18.4 (0.00 %)    300  5,545,000  129,022,075  0.75% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.