MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HES - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HES Công ty TNHH Một thành viên Putaleng               470,500    18/10/2022  470,500  5.06  
HES Nghiêm Thị Hồng Hạnh Phó Tổng GĐ      10,000    29/09/2022  13/10/2022  10,000    03/10/2022  10,000  0.11  
HES Đoàn Thu Ngân Con  Đoàn Anh Trung  Thành viên HĐQT  89,100    29/09/2022  13/10/2022  89,100    03/10/2022  89,100  0.96  
HES CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô       470,500    470,500  27/09/2022  26/10/2022    470,500  18/10/2022    0.00  
HES Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen       629,015  309,550    03/04/2017  13/04/2017  309,550    04/04/2017  938,565  10.09  
HES Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen       446,290          182,725    13/03/2017  629,015  6.77  
HES Nguyễn Trung Chính Thành viên HĐQT      181,425    181,425  08/03/2017  06/04/2017    181,425  13/03/2017    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.