MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HDG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
26/05/2023 34.75  34.75  0.55 (1.61 %)    772,400  26,686,000,000  34.45  34.95  34.25 
25/05/2023 34.15  34.15  -0.35 (-1.01 %)    1,056,300  36,158,000,000  100,000  3,450,000,000  34.50  34.50  34.05 
24/05/2023 34.50  34.50  -0.60 (-1.71 %)    1,199,300  41,780,000,000  2,000  65,300,000  35.50  35.50  34.50 
23/05/2023 35.10  35.10  -0.10 (-0.28 %)    1,156,600  40,780,000,000  35.40  35.65  34.90 
22/05/2023 35.20  35.20  1.00 (2.92 %)    2,182,200  76,366,000,000  34.70  35.25  34.45 
19/05/2023 34.20  34.20  0.30 (0.88 %)    1,063,600  36,575,000,000  33.80  34.80  33.80 
18/05/2023 33.90  33.90  -0.10 (-0.29 %)    879,800  29,904,000,000  34.10  34.20  33.85 
17/05/2023 34.00  34.00  -0.20 (-0.58 %)    1,233,900  41,878,000,000  34.00  34.40  33.50 
16/05/2023 34.15  34.15  0.35 (1.04 %)    1,299,300  44,559,000,000  34.45  34.50  34.00 
15/05/2023 33.75  33.75  -1.25 (-3.57 %)    2,174,400  74,697,000,000  35.50  35.50  33.75 
12/05/2023 35.00  35.00  0.40 (1.16 %)    1,873,000  65,252,000,000  34.85  35.20  34.50 
11/05/2023 34.60  34.60  0.10 (0.29 %)    2,165,600  75,466,000,000  34.90  35.35  34.50 
10/05/2023 34.50  34.50  0.90 (2.68 %)    3,822,200  132,671,000,000  33.95  35.15  33.70 
09/05/2023 33.60  33.60  0.30 (0.90 %)    878,100  29,368,000,000  33.75  33.75  33.20 
08/05/2023 33.30  33.30  0.05 (0.15 %)    1,154,200  38,859,000,000  33.60  34.00  33.25 
05/05/2023 33.25  33.25  -0.60 (-1.77 %)    953,800  32,013,000,000  33.95  34.00  33.20 
04/05/2023 33.85  33.85  0.15 (0.45 %)    1,935,700  65,953,000,000  33.55  34.60  33.55 
28/04/2023 33.70  33.70  0.80 (2.43 %)    1,655,400  55,450,000,000  33.35  33.70  33.10 
27/04/2023 32.90  32.90  -0.05 (-0.15 %)    1,512,300  50,398,000,000  33.00  33.80  32.85 
26/04/2023 32.95  32.95  0.95 (2.97 %)    1,595,600  51,729,000,000  32.00  32.95  31.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.