MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GDW - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
22/03/2023 0.00  28.90  1.20 (4.33 %)    1,030  26,200,000  27.70  25.00  28.90  25.00 
21/03/2023 0.00  27.70  -3.00 (-9.77 %)    1,000  27,700,000  30.70  27.7  27.70  27.70 
20/03/2023 0.00  30.70  2.70 (9.64 %)    200  5,590,000  28.00  25.20  30.70  25.20 
17/03/2023 0.00  28.00  1.00 (3.70 %)    903  25,673,500  27.00  28.5  28.50  28.00 
16/03/2023 0.00  27.00  0.50 (1.89 %)    661  17,767,900  26.50  28.10  28.10  27.00 
15/03/2023 0.00  26.50  -2.90 (-9.86 %)    601  15,929,400  29.40  26.5  26.50  26.50 
14/03/2023 29.40  29.40  0.00 (0.00 %)    29.40  29.40  29.40  29.40 
13/03/2023 29.40  29.40  2.30 (8.49 %)    905  22,582,000  27.10  24.4  29.40  24.40 
10/03/2023 27.10  27.10  1.80 (7.11 %)    506  11,966,800  25.30  22.80  27.10  22.80 
09/03/2023 25.30  25.30  1.80 (7.66 %)    209  4,840,800  23.50  21.2  25.30  21.20 
08/03/2023 23.50  23.50  2.00 (9.30 %)    931  18,605,900  21.50  19.60  23.50  19.40 
07/03/2023 21.50  21.50  0.00 (0.00 %)    21.50  21.5  21.50  21.50 
06/03/2023 21.50  21.50  -2.30 (-9.66 %)    103  2,214,500  23.80  21.50  21.50  21.50 
03/03/2023 23.80  23.80  -2.60 (-9.85 %)    100  2,380,000  26.40  23.8  23.80  23.80 
02/03/2023 26.40  26.40  2.10 (8.64 %)    601  13,614,300  24.30  21.90  26.40  21.90 
01/03/2023 24.30  24.30  2.10 (9.46 %)    201  4,452,300  22.20  20.0  24.30  20.00 
28/02/2023 22.20  22.20  1.90 (9.36 %)    100  2,220,000  20.30  22.20  22.20  22.20 
27/02/2023 20.30  20.30  0.00 (0.00 %)    20.30  20.3  20.30  20.30 
24/02/2023 20.30  20.30  1.80 (9.73 %)    100  2,030,000  18.50  20.30  20.30  20.30 
23/02/2023 18.50  18.50  -1.90 (-9.31 %)    100  1,850,000  20.40  18.5  18.50  18.50 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.