MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FTM - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FTM Phạm Đình Giá       2,603,790            600,000  08/10/2019  2,003,790  4.01  
FTM Nguyễn Chí Cường       2,704,220            862,080  08/10/2019  1,842,140  3.68  
FTM Lê Quốc Quân       6,371,500            589,510  26/09/2019  5,781,990  11.56  
FTM Nguyễn Chí Cường       5,333,820            2,387,500  26/09/2019  2,946,320  5.89  
FTM Lâm Văn Đỉnh       4,828,990            949,340  26/09/2019  3,879,650  7.76  
FTM Lâm Văn Đỉnh       5,148,620            192,890  19/09/2019  4,955,730  9.91  
FTM Nguyễn Chí Cường       5,526,040            42,180  16/09/2019  5,483,860  10.97  
FTM Nguyễn Chí Cường       5,526,040            42,180  16/09/2019  5,483,860  10.97  
FTM Nguyễn Chí Cường       7,085,010            687,410  23/07/2019  6,397,610  12.80  
FTM Phạm Đình Giá       4,398,190            1,764,790  22/07/2019  2,633,400  5.27  
FTM Lâm Văn Đỉnh       5,574,060            281,000  13/05/2019  5,293,060  10.59  
FTM Phạm Đình Giá       4,509,280            16,000  17/04/2019  4,493,280  8.99  
FTM Nguyễn Thanh Hà       2,489,580          46,270    07/04/2019  2,535,850  5.07  
FTM Nguyễn Chí Cường       6,015,260            807,850  25/03/2019  5,207,410  10.41  
FTM Nguyễn Thanh Hà       3,488,060          54,800    25/03/2019  3,542,860  7.09  
FTM Lê Quốc Quân       7,235,510          753,980    25/03/2019  7,989,490  15.98  
FTM Lâm Văn Đỉnh       4,307,580          883,000    18/03/2019  5,190,580  10.38  
FTM Nguyễn Chí Cường       5,999,350          10,830    13/03/2019  6,010,180  12.02  
FTM Lê Quốc Quân       6,803,110          428,400    13/03/2019  7,231,510  14.46  
FTM Lê Quốc Quân       5,822,620          510,280    06/03/2019  6,332,900  12.67  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.