MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
20/03/2023 100  3,665,000  36.65 (0.69 %)    600  21,990,000  500  18,325,000  12,162,841   
17/03/2023 -1,400  -50,960,000  36.4 (3.12 %)    2,000  72,800,000  3,400  123,760,000  12,163,441  31.40% 
16/03/2023 -500  -17,650,000  35.25 (-0.70 %)    300  10,590,000  800  28,240,000  12,163,741  31.40% 
15/03/2023 -1,500  -53,250,000  35.5 (1.43 %)    200  7,100,000  1,700  60,350,000  12,163,341  31.40% 
14/03/2023 18,400  644,000,000  35 (-2.23 %)    19,100  668,500,000  700  24,500,000  12,163,141  31.40% 
13/03/2023 -400  -14,320,000  35.8 (-1.10 %)    400  14,320,000  12,180,341   
10/03/2023 1,200  43,440,000  36.2 (0.00 %)    1,400  50,680,000  200  7,240,000  12,179,941  31.37% 
09/03/2023 5,300  191,860,000  36.2 (-0.28 %)    7,400  267,880,000  2,100  76,020,000  12,181,141  31.37% 
08/03/2023 -200  -7,250,000  36.25 (-0.14 %)    200  7,250,000  12,187,941  31.36% 
07/03/2023 -600  -21,780,000  36.3 (-0.27 %)    600  21,780,000  12,187,241  31.36% 
06/03/2023 1,400  50,890,000  36.35 (1.54 %)    2,100  76,335,000  700  25,445,000  12,187,141  31.36% 
03/03/2023 -100  -3,580,000  35.8 (-1.92 %)    100  3,580,000  12,188,841  31.36% 
02/03/2023 -400  -14,580,000  36.45 (-0.14 %)    400  14,580,000  12,188,641  31.36% 
01/03/2023 -200  -7,300,000  36.5 (1.39 %)    200  7,300,000  12,188,141  31.36% 
28/02/2023 -500  -18,000,000  36 (1.12 %)    500  18,000,000  12,187,331  31.36% 
27/02/2023 9,190  327,164,000  35.6 (0.28 %)    10,000  356,000,000  810  28,836,000  12,186,131  31.36% 
24/02/2023 -1,100  -38,995,000  35.45 (-2.88 %)    100  3,545,000  1,200  42,540,000  12,194,531  31.35% 
23/02/2023 1,800  65,610,000  36.45 (-0.68 %)    2,200  80,190,000  400  14,580,000  12,193,431  31.35% 
22/02/2023 -2,300  -84,410,000  36.7 (-1.87 %)    100  3,670,000  2,400  88,080,000  12,195,331  31.35% 
21/02/2023 3,000  112,050,000  37.35 (-0.13 %)    3,300  123,255,000  300  11,205,000  12,195,431  31.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.